Leefbaar Rotterdam heeft met woede het artikel “Rotterdam geschokt: 20-jarige op straat doodgeschoten” gelezen[1]. Op maandagavond is er een schietpartij geweest in de Schiltmanstraat in Bloemhof, wat het leven heeft gekost van een 20-jarige jongen.

De reden van de schietpartij is vooralsnog niet officieel bekend. De omwonenden denken dat het om een afrekening gaat, aangezien er in de straat drugs wordt gedeald.

Wat Leefbaar Rotterdam raakt is het feit dat de bewoners van Bloemhof zich totaal niet veilig op straat voelen. Men durft zaken niet meer aan te kaarten uit angst voor een mes of een kogel. Bovendien worden bewoners gewaarschuwd om hun kinderen niet meer naar de plaatselijke speeltuin De Driehoek te laten gaan. Daar had iemand een gouden ketting van iemands nek gerukt. Er werd gewaarschuwd dat er represailles zouden komen en dat kinderen beter niet meer in het speeltuintje konden komen omdat er geschoten zou worden.

Wat zijn dit voor taferelen in Bloemhof?! Dit is toch geen manier van samenleven? Leefbaar Rotterdam wil een aantal zaken weten van de burgemeester:

  1. Wisten de wijkagenten van Bloemhof van de hierboven genoemde ontwikkelingen in de buurt (intimidatie en dealen van drugs)? Zo ja, wanneer is dit gemeld en op welke manier is dit opgepakt?
  2. Wij hebben via meerdere bewoners van Bloemhof te horen gekregen dat er behoorlijk wat lui rondlopen die geweld niet schuwen en daarmee een zeer slechte invloed hebben in de wijk. In hoeverre is bij de politie bekend wie dit zijn?
  3. Is de burgemeester bereid om met de bewoners – specifiek de omgeving Bloemhof-Zuid, omgeving Schiltmanstraat bij Huis van de Wijk Irene – in gesprek te treden om over de toenemende intimidatie in de wijk te praten?
  4. Daarnaast: is de burgemeester bereid om samen met de bewoners in kaart te brengen tegen welke vormen van intimidatie zij aanlopen, en daar vervolgens concrete maatregelen aan te verbinden?
  5. Welke concrete stappen gaat de burgemeester zetten om de bewoners weer het veilige gevoel te geven zodat ouders hun kinderen weer naar de speeltuin durven te sturen?

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/132234771/rotterdam-geschokt-20-jarige-op-straat-doodgeschoten

Robert Simons