Leefbaar Rotterdam ontving de aangehechte brief die aan de bewoners van Ommoord is verstuurd. Daarin wordt reclame gemaakt voor een online Energieavond van het particuliere initiatief Alex Energie. De Energieavond is, zo blijkt, een publiek private samenwerking om woningen in Ommoord energiezuiniger te maken.

Daarover hebben wij de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u bekend met onderstaande brief?
 2. Hoe kan het dat een private partij brieven stuurt met het logo van de gemeente Rotterdam?
 3. Wat zijn de criteria daarvoor?
 4. Ontvangt de gemeente een vergoeding voor het gebruik van haar logo van Alex Energie?
 5. Zijn er andere private partijen die op deze manier van het logo van de gemeente Rotterdam gebruik mogen maken?
 6. Controleert de gemeente de werkzaamheden van Alex Energie?
 7. Op welke manier staat de gemeente in voor de uitvoering van de werkzaamheden van Alex Energie?
 8. Hoeveel subsidie ontvangt Alex Energie van de gemeente Rotterdam?
 9. Alex Energie is een coöperatie U.A. (een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid). De leden van de coöperatie dragen dus niet bij in een tekort van de coöperatie. Staat de gemeente op enigerlei wijze garant voor Alex Energie?
 10. De bestuursleden krijgen geen vergoeding blijkens de website van Alex Energie. Kunt u bevestigen dat de betrokken personen niet op een andere wijze betaald worden? (bijvoorbeeld door het sturen van een factuur voor hun andere werkzaamheden)
 11. Op welke manier doet Alex Energie financieel verslag aan de gemeente over haar werkzaamheden?
 12. Heeft de gemeente vergelijkbare samenwerkingen (op gebied van de energietransitie) met andere partijen zoals Alex Energie?

Met vriendelijke groet,

Geert Koster & Benvenido van Schaik

Leefbaar Rotterdam