De Rotterdamse bestuurscultuur is meer gesloten en minder duaal dan ooit. De achterkamertjes zijn de arena waar jaarlijks zo’n 3,5 miljard euro verdeeld wordt en de oppositie heeft de eervolle, maar haast onmogelijke taak om met 22 raadsleden en zo ongeveer tien tot vijftien medewerkers een apparaat van 12.000 ambtenaren te controleren.

Paul Hofstra, aftredend directeur van de Rekenkamer Rotterdam, formuleerde het treffend: De verhouding tussen coalitie en oppositie is verscherpt: dat zie je terug in de beruchte stemmingen van 23 tegen 22 zetels. Het gevolg is minder dualisme en minder controle door de gemeenteraad als orgaan. Dat geeft het college van burgemeester en wethouders en hun ambtenaren meer ruimte en macht. Voor de stad is dat niet goed, want macht moet gecontroleerd worden. Macht corrumpeert en dat kan behoorlijk grote gevolgen hebben.”

 De woorden van Hofstra zijn Leefbaar Rotterdam uit het hart gegrepen. Steeds vaker moeten wij als oppositie zijnde uit de kranten vernemen waar dit college mee bezig is. Hiermee wordt de gemeenteraad door het college onnodig op achterstand gezet.

Zoals bekend is op 12 maart 2020 de motie “Eerst de raad, dan de media” in algemene stemmen aangenomen, waarin wordt opgeroepen om stukken éérst naar de raad te sturen en dan pas naar de media. Ook de coalitie van VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP stemden voor deze motie. Het is betreurenswaardig om te constateren dat de wethouders van deze partijen blijkbaar anders denken over de informatievoorziening en positie van de gemeenteraad, als hoogste orgaan van deze stad.

De afgelopen periode hebben wij meerdere dossiers behandeld waar de informatievoorziening naar Rotterdammers of de gemeenteraad, op z’n zachtst gezegd, karig was. Twee recente gebeurtenissen willen wij graag benoemen.

  1. De voortslepende verbouwing van Boijmans van Beuningen. Uit de media moest de raad vernemen dat het college voornemens is de plannen voor de verbouwing radicaal anders vorm te geven., Voor de pers werd op woensdag 27 mei een bijeenkomst georganiseerd. De raad werd pas in de avond van 27 mei geïnformeerd via het raadsinformatiesysteem.
  2. Daarnaast is Leefbaar Rotterdam ontstemd over de wijze waarop de gemeente omgaat met het WOB-verzoek van het AD omtrent het Schiekadeblok. In het uitgebreide artikel valt te lezen dat het meest explosieve onderdeel van hetgeen wat “ge-wobt” is volledig is weggelaten door de gemeente. Dat is een schending van de Wet Openbaarheid Bestuur. Leefbaar Rotterdam neemt dit heel hoog op, omdat hiermee andermaal wordt getoornd aan een transparante en open overheid.

Leefbaar Rotterdam wil over deze bestuurscultuur, inclusief de genoemde voorbeelden, een interpellatiedebat aangaan. Het college is de gemeenteraad antwoorden verschuldigd. Derhalve verzoeken wij u om dit onderwerp te agenderen voor de gemeenteraad van donderdag 17 juni 2021.

Robert Simons & Geert Koster