Leefbaar Rotterdam staat vierkant achter het besluit van het Rotterdamse stadsbestuur om statushouders niet meteen een sociale huurwoning te geven, maar hen eerst een tijd op een boot te huisvesten. Hierdoor komen honderden extra woningen vrij voor Rotterdammers. Daarnaast heeft het college bereikt dat het Barendrechtse AZC op de grens met Lombardijen niet doorgaat. Een resultaat om trots op te zijn!

Het landelijke asielbeleid faalt compleet. Doordat het kabinet niets aan instroombeperking doet en uitsluitend bezig is met uitbreiding van het aantal opvangplekken, blijft de asielinstroom alleen maar verder toenemen. Daarnaast krijgt vrijwel iedere asielzoeker in Nederland een verblijfsstatus. Als gevolg hiervan worden gemeenten door het Rijk wettelijk gedwongen om steeds meer statushouders een woning te geven. Ook Rotterdam: dit jaar moeten we twee keer zoveel statushouders in onze gemeente huisvesten als vorig jaar. Dit is totaal onhoudbaar. Rotterdammers op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, zoals jongeren en urgente groepen, zoals mishandelde vrouwen en ouderen die vanwege fysieke gebreken moeten verhuizen, maar ook ‘gewone’ Rotterdamse woningzoekenden, dreigen door dit landelijke wanbeleid volkomen kansloos te worden op de woningmarkt.

Daarom is Leefbaar Rotterdam blij met het besluit van het stadsbestuur om statushouders die aan Rotterdam worden toegewezen niet meteen standaard -zoals in de rest van het land- een sociale huurwoning te geven, maar eerst een tijd op een boot, gelegen op een afgelegen plek in de Merwehaven, te huisvesten. Hierdoor komen veel meer woningen vrij voor wie ze bedoeld zijn: onze eigen woningzoekenden. De hele operatie kost Rotterdam niets: de kosten komen volledig voor rekening van het Rijk.

Het Rijk trekt daarnaast een fors bedrag uit voor nieuwe flexwoningen in Rotterdam, die grotendeels naar starters en Rotterdamse woningzoekenden met een urgentieverklaring zullen gaan. Hierdoor wordt de krapte op de woningmarkt verder verlicht en gloort eindelijk perspectief voor Rotterdammers die soms al jaren wachten op een woning.

Daarnaast heeft het stadsbestuur kunnen afdwingen dat het geplande AZC in het Zuidelijk Randpark, op de grens tussen Barendrecht en de Rotterdamse wijk Lombardijen, voor de komende jaren van de baan is. Over de komst van dit AZC voor honderden asielzoekers was zeer begrijpelijk grote onrust ontstaan in Lombardijen. Leefbaar Rotterdam is dan ook erg opgelucht voor de bewoners dat het Rotterdamse stadsbestuur dit heeft weten te voorkomen.

Leefbaar-raadslid Simon Ceulemans: “Dit is een win-win-situatie. Statushouders die sowieso al naar Rotterdam zouden komen, drukken hierdoor veel minder zwaar op de woningmarkt. We kiezen hiermee voor onze eigen inwoners: voor hen komen veel meer woningen vrij. Daarnaast zijn we erg blij dat we de bewoners van Lombardijen hebben weten te behoeden voor asieloverlast. Geen AZC in hun achtertuin en meer woningen voor Rotterdammers: een goede deal voor Rotterdam”