Het midden- en kleinbedrijf zorgt voor 60 procent van de werkgelegenheid in Rotterdam. Daarnaast wonen er meer dan 30.000 zzp’ers in onze stad. Het zijn dus ondernemende mannen en vrouwen die voor het grootste deel van de banen zorgen. In het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders zitten maar liefst tien wethouders, maar geen wethouder MKB & Ondernemerschap. Het wordt tijd dat daar verandering in komt.

Dat is hard nodig, want de gemeente vergeet nog weleens de traditionele ambachtsbedrijven bij het maken van nieuw beleid. Zo passeerde vorige maand de Omgevingsvisie de revue in de Rotterdamse gemeenteraad. Dit is een plan waarmee de gemeente laat zien hoe de toekomst van de stad eruit ziet. Ze zette hierbij vooral in op bedrijven die aansluiten bij economische trends: ‘Rotterdam wil de omslag maken naar een digitale, circulaire, energieneutrale economie.’ Verduurzamingsplannen zijn natuurlijk belangrijk, mits ze haalbaar, betaalbaar en dus klimaatrealistisch zijn. Maar in de omgevingsvisie werden vooral de nieuwe en innovatieve bedrijven bediend, terwijl de prachtige ambachtseconomie die Rotterdam rijk is niet genoemd werd.

Leefbaar Rotterdam diende dan ook een voorstel in om ook bedrijven zoals fietsenmakers, kledingreparateurs, kappers, banketbakkers, rietdekkersbedrijven, orthopedische schoenmakers enzovoorts, mee te nemen in de omgevingsvisie. Ons voorstel werd bijna unaniem aangenomen. Alleen de Partij voor de Dieren en de ‘ondernemerspartij’ VVD stemden tegen ons voorstel. Onbegrijpelijk.

De gemeente moet te allen tijde zorgen dat alle ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dat betekent zorgen voor goede bereikbaarheid, gunstige belastingtarieven, aantrekkelijke buitenruimten, een veilige stad, duidelijke communicatie en een goed vestigingsklimaat. Dit is nu, meer dan ooit, keihard nodig. Door alle corona-ellende hebben veel ondernemers grote mentale en financiële klappen gekregen, zoals in de detailhandel, horecasector en evenementenbranche. Uit een rapport van ABN Amro blijkt dat 44 procent van de restaurants een belastingschuld heeft opgebouwd die gelijk is aan bijna twaalf keer de volledige maandelijkse bedrijfswinst van 2019. Ook hebben winkels, kappers en talloze andere ondernemers niet optimaal kunnen profiteren van de normaal zo drukke kerstweken van vorig jaar. Dit is een ongekend drama voor duizenden bedrijven in Rotterdam.

Een wethouder MKB & Ondernemerschap kan het uithangbord worden voor ondernemend Rotterdam. Zodat de gemeente net dat stapje harder gaat lopen voor alle ondernemers en dat velen uit de schulden komen. Dat betekent ook meedenken met ondernemers met goede ideeën, in plaats van dat de gemeente zich verschuilt achter wetten en regeltjes.

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wij roepen alle lokale politieke partijen op om ook te pleiten voor een wethouder MKB & Ondernemerschap. Zo behouden we onze prachtige MKB-bedrijven waardoor onze economie al eeuwenlang floreert.