De Rotterdamse gemeenteraad heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 juni ingestemd met de erfpachtuitgifte van Recreatieoord Hoek van Holland. Hiermee is de laatste stap gezet om het oord over te dragen aan de recreanten.

Donkere wolken

In november 2020 hingen er donkere wolken boven Recreatieoord Hoek van Holland. Het vorige Stadsbestuur, zonder Leefbaar, kwam plotseling met het nieuws dat zij het park wilde verkopen. Zonder gesprekken met bewoners. Ook wilde het toenmalige Stadsbestuur dat de gemeenteraad even snel voor de kerst een besluit zou nemen.

“Op 1 november vanwege de wintermaanden het recreatieoord sluiten, op 3 november het nieuws over verkoop naar buiten brengen en snel een besluit van de gemeenteraad afdwingen? De toenmalige wethouder maakte een flinke misrekening. Uiteraard gingen we niet akkoord met de gang van zaken én de plannen.”, aldus Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik. Voor Leefbaar Rotterdam was het belangrijk dat de recreanten ditmaal wel in gesprek konden met de gemeente.

Recreatieoord naar de recreanten

Binnen de gemeenteraad werden pittige debatten gevoerd en dankzij de inzet van de recreanten en verschillende politieke partijen verschoof de wens. Van wens tot verkoop, tot wens tot behoud van het Recreatieoord. Het nieuwe Stadsbestuur, waar Leefbaar met 3 wethouders onderdeel van is, ging aan de slag om Recreatieoord Hoek van Holland over te dragen aan de recreanten. In november 2023 werd hiervoor een intentieovereenkomst getekend met CV ONS Recreatieoord. Met deze intentieovereenkomst werd afgesproken dat het oord met een erfpachtovereenkomst wordt overgedragen en de bewoners zelf het beheer gaan doen. Ook wordt er een eenmalige startsubsidie van 750.000 euro gegeven, zodat de parkbewoners een goede start kunnen maken.

Erfpachtovereenkomst

Met het instemmen met de erfpachtovereenkomst, is de overdracht van Recreatieoord Hoek van Holland aan de recreanten nu rond. “Een mijlpaal voor het 100-jarige Recreatieoord. De recreanten kunnen nog vele jaren genieten van hún oord.”, aldus Van Schaik.