Leefbaar Rotterdam is blij dat Recreatieoord Hoek van Holland niet wordt verkocht aan de hoogste bieder, maar wordt overgedragen aan de bewoners. Na 3 jaar strijden is het gelukt om het recreatieoord uit commerciële handen te houden.

Op 3 november 2020, toen het vorige college zonder Leefbaar in de bestuurskamers zat, kwam als donderslag bij heldere hemel het plan om Recreatieoord Hoek van Holland te verkopen. Zonder gesprekken met bewoners wilde de gemeente de boel van de hand doen, het college wilde dat de gemeenteraad nog even voor de kerst een besluit zou nemen. Tot grote woede van Leefbaar Rotterdam.

Nog dezelfde dag ging Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik naar het recreatieoord toe. “Dit is niet op z’n Rotterdams. Op z’n Rotterdams praten we met elkaar en gaan we niet in Coronatijd achter de rug om van deze bewoners op 1 november het hek dichtdoen (vanwege de wintermaanden) en 3 november een brief in de bus duwen met de boodschap: ‘U wordt bedankt en tot ziens’.”, zo brieste Van Schaik toentertijd voor de poorten.

Leefbaar Rotterdam voorkwam samen met de recreanten dat er overhaast een beslissing werd genomen. Daarnaast was het belangrijk dat de recreanten ditmaal wel in gesprek konden met de gemeenteraad. In commissievergaderingen en in de gemeenteraad zijn ook pittige debatten gevoerd over de verkoop en de gang van zaken. Langzaamaan zagen we het momentum verschuiven in de gemeenteraad: van de wens tot verkoop naar de wens voor het behouden van het Recreatieoord.

Na 3 lange jaren is er ditmaal tijdens de wintersluiting van het recreatieoord goed nieuws te melden! Het huidige college, met Leefbaar Rotterdam erin, heeft vandaag (dinsdag 28 november) de intentieovereenkomst getekend om het park over te dragen aan de vereniging van recreatieoord, CV ONS Recreatieoord. Binnen het college heeft Leefbaar-wethouder Robert Simons de kleine kernen, zoals Hoek van Holland, in zijn portefeuille. Hij heeft zich de afgelopen periode ook volop ingezet voor een goede oplossing voor Recreatieoord Hoek van Holland.

Het principeakkoord houdt in dat het recreatieoord met een erfpachtovereenkomst wordt overgedragen en de bewoners zelf het beheer gaan doen. De intentie is om als warme overdracht een eenmalige startsubsidie van 750.000 euro te geven. De gemeenteraad maakt binnenkort de overdracht officieel, gezien de standpunten van de partijen zal het een formaliteit zijn.

Raadslid Benvenido van Schaik is trots: “Ik ben ontzettend trots op de recreanten die met tomeloze inzet hebben gestreden voor hun park. Door de samenwerking van de bewoners en een deel van de gemeenteraad, is het gelukt om de verkoop aan de hoogste bieder te voorkomen en tot een oplossing te komen. De gemeente wilde het recreatieoord niet meer uitbaten, de recreanten uiteraard wel! Het leek een onbegonnen strijd, maar de aanhouder heeft gewonnen. Dit prachtige park blijft ook voor komende generaties gewoon open, zodat ook zij kunnen genieten van dit unieke plekje aan ons mooie Hoekse strand. Een kroon op het 100-jarig bestaan van het recreatieoord.”

Vanwege het 100-jarige jubileum en de getekende intentieverklaring, willen we graag het oudste recreatiepark van Nederland en de bewoners laten toekomen wat zij verdienen. Daarom dient Leefbaar Rotterdam donderdag 30 november een motie in om een koninklijke beschikking aan te vragen voor Recreatieoord Hoek van Holland.