Onze Rotterdamse samenleving heeft het zwaar. Rotterdammers maken zich zorgen over de energierekening en velen moeten iedere week de eindjes aan elkaar knopen om de boodschappen te kunnen betalen. Die pijn voelen wij. Ieder fractielid van onze mooie partij kent wel een familielid, vriend of kennis die dagelijks wakker ligt over zijn of haar financiële toekomst. Wij voelen ons verantwoordelijk als partij om die pijn zoveel mogelijk te verzachten.

We laten lokale lasten niet de pan uitreizen. Die verantwoordelijkheid hebben wij omgezet in een aantal concrete daden:

  • Allereerst verhogen wij de afvalstoffenheffing in 2023 niet. Dit doen wij om de Rotterdammers ademruimte te geven. In een tijd dat velen zich druk maken om de boodschappen, willen wij u niet een extra molensteen om de nek doen door middel van een hogere afvalstoffenheffing.
  • Daarnaast verlagen wij de prijs voor een parkeervergunning met 20%. Daarmee hopen wij Rotterdammers met een auto een klein beetje te ontzien waar mogelijk.

We hebben het Rotterdamse huishoudboekje op orde

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel financiële tegenvallers gehad, onder meer door Corona en een geschil met zorgaanbieders. Hierdoor is er een grote uitdaging om het tekort van ruim 200 miljoen euro binnen het zorgdomein te dichten. Ondanks deze forse tegenwind is onze gemeente financieel gezond. Ook de komende jaren is en blijft dat een van onze speerpunten.

We investeren fors in een veilige stad

Veiligheid zit in het DNA van onze partij en dat gaat u merken. We investeren meer geld dan ooit in een veilige stad. Dat is een combinatie van inzetten wat werkt, maar ook het introduceren van nieuwe plannen. We halen al honderden wapens per jaar van straat met preventief fouilleren en dat blijven wij doen. We investeren in extra OV-surveillanten, zodat u ’s avonds veilig met de metro kan reizen. Daarnaast willen wij ook werken met pleinstewards, die met name in de avonduren straatoverlast moeten tegengaan. Ook aan de preventieve kant gaat er veel gebeuren. We voeren campagnes tegen seksuele straatintimidatie en investeren in jongerenwerkers die onze jeugd op tijd uit de klauwen van de drugsmaffia moeten houden.

We hanteren een streng asielbeleid

Onze stad kampt met veel problemen en uitdagingen die nú onze prioriteit verdienen. Wat Leefbaar Rotterdam betreft moeten wij orde op zaken stellen. Daarom hanteren wij een harde bovengrens voor het aantal asielzoekers.

We houden rekening met armoede in onze stad

De ongekend hoge inflatie zorgt ervoor dat voor veel Rotterdammers het water tot aan de lippen staat. Wij staan pal achter iedere Rotterdammer die hard werkt om rond te komen, maar dreigt om te vallen. Daarom investeren wij tientallen miljoenen euro’s in armoedebestrijding. Dit doen wij onder meer door Rotterdammers te helpen bij het isoleren van hun woning, zodat de energiekosten kunnen dalen.

We maken werk van een schone stad

De komende jaren investeren wij een grote smak geld om ervoor te zorgen dat onze straten schoner worden. We gaan naastplaatsing keihard aanpakken, want we pikken de vervuiling van onze straten niet. We zullen reageren op piekmomenten van afval met het plaatsen van grotere containers en we introduceren ‘runners’, die elke ’s ochtends vroeg de wijk in gaan om, los van meldingen, naastplaatsingen weg te halen. Daarnaast brengen we kleinschalige pop-up milieuparken in de wijk en laten we bestaande milieuparken langer open.