Op 1 december jl. vond er weer een gemeenteraadsvergadering plaats. Tijdens de raadsvergadering werden er verschillende zaken besproken en besloten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Ongedocumenteerde Rotterdammers

Tijdens dit agendapunt stond het beleid rondom ongedocumenteerden centraal. Het gaat hier om mensen die hier illegaal verblijven. Denk aan mensen zonder verblijfsvergunning en afgewezen asielzoekers. Een aantal partijen in de raad deden voorstellen om deze groep mensen meer te faciliteren. Leefbaar Rotterdam is hier tegen. Door illegaliteit beter te faciliteren, wordt het ook meer. gelegitimeerd. Een onwenselijke ontwikkeling. Daarnaast hebben we in het coalitieakkoord afgesproken om het aantal plekken in de vreemdelingenvoorziening terug te brengen van 70 naar 45. Ook moet het Rijk deze voorziening tot de laatste cent betalen. Het is tenslotte een landelijke aangelegenheid wat op het bordje van de steden terecht komt.

Walstroom op de Wilhelminapier

Iedereen heeft het weleens gezien. Cruiseschepen die aanmeren bij de Wilhelminapier naast de Erasmusbrug. Al sinds 1873 vertrekken er vanaf deze plek schepen naar allerlei plekken over de hele wereld. Een plek met veel historie dus. Wat Leefbaar Rotterdam betreft blijven cruiseschepen ook in de toekomst de Wilhelminapier aandoen. Het is goed voor de plaatselijke economie en stiekem hoort het ook wel een beetje bij de stad. Echter, zitten er wel voorwaarden aan. Want op dit moment moeten de cruiseschepen hun motoren draaiende houden om zo het schip van stroom te voorzien. Dit zorgt er echter wel voor dat ze uitlaatgassen blijven uitstoten, ook wanneer ze aan wal liggen. Onwenselijk en slecht voor de luchtkwaliteit. Daarom hebben we tijdens deze raadsvergadering besloten om walstroom aan te brengen op de Wilhelminapier. Hierdoor kunnen de schepen ‘aan de stekker’ en hoeven ze hun motoren niet aan te houden. Dat scheelt een hoop uitlaatgassen!

Rellen na Marokko-België

Het zal niemand ontgaan zijn. Na de winst van Marokko tegen België gingen in verschillende steden honderden Marokkaanse jongeren de straat op. En dat bleef niet onopgemerkt. Vandalisme, vuurwerk en geweld tegen de politie was het recept voor de avond, tot afschuw van velen. Ook Leefbaar Rotterdam zag dit alles met lede ogen aan en vroeg samen met de Rotterdamse VVD een debat aan over de onlusten.

Tijdens het debat voerde raadslid Ingrid Coenradie namens Leefbaar Rotterdam het woord. Al gauw was de raadzaal te klein. Meerdere partijen vielen over het feit dat we de term ‘Marokkaanse jongeren’ gebruikte. Toch vreemd, aangezien velen met de Marokkaanse vlag over straat liep tijdens de bewuste avond. En zo ging het al gauw niet meer over de rellen zelf maar over de woorden van Leefbaar Rotterdam. Een vervelende afleidingsmanoeuvre waardoor opeens wij de boeman waren.

Maar Ingrid Coenradie liet zich dit niet welgevallen en beet van zich af: “Ik constateer dat het hier om Marokkaanse relschoppers ging. Als het Feyenoord-hooligans waren zou ik dat benoemen, en als het Engelse relschoppers waren zou ik dat zeggen.”

De burgemeester gaf aan meerdere maatregelen te hebben getroffen voor toekomstige wedstrijden van Marokko.

Veiligheidskoers 2023-2027

Tijdens het debat over de veiligheidskoers werden de ‘grote lijnen’ uitgezet voor het veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Leefbaar Rotterdam is van mening dat ook de wijkraden meegenomen moeten worden. Zij weten tenslotte het beste waar de pijn per wijk zit. Daarom hebben we een motie ingediend waarin we oproepen om de wijkraden actief mee te nemen hierin. Maar niet alleen de wijkraden zijn hier aan zet. Denk bijvoorbeeld ook aan de verschillende buurtpreventies en ondernemersverenigingen.

Daarnaast hebben we een motie ingediend (aangenomen) waarin we oproepen om ook concreet beleid te maken op het gebied van social-media. Zeker bij jeugdcriminaliteit is dit een belangrijke pijler die niet onderschat mag worden. De gemeente moet hier nóg beter vinger aan de pols houden en hierover terugkoppeling geven aan de gemeenteraad.

Zwarte Piet in Pernis

GroenLinks en andere linkse partijen stonden op de achterste benen. Roetveeg-Piet in Pernis had teveel roetvegen! Alarmfase rood! Leefbaar Rotterdam vond het maar symboolpolitiek. Wanneer houd de discussie nu eens op? En wanneer zijn mensen wél tevreden? Allemaal vragen die bij ons leefden. Raadslid Joey de Waard had een goede verklaring tijdens het debat: “Ook op de Pieten-arbeidsmarkt is er sprake van schaarste. De beschikbare Pietjes moeten dan ook vaker door de schoorsteen klimmen, en hebben net iets meer roetveegjes dan normaal.” Een logische verklaring vonden we. Maar helaas niet alle partijen waren tevreden met deze uitleg…