Op 15 december jl. vond er weer een gemeenteraadsvergadering plaats. Tijdens de raadsvergadering werden er verschillende zaken besproken en besloten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Rotterdam The Hague Airport

Tijdens het debat over Rotterdam Airport kwamen verschillende visies naar voren. Veel partijen zetten in op een krimpscenario of willen louter zakelijke vluchten. Leefbaar Rotterdam is het daar niet mee eens. Want ons betreft blijft het aantal vluchten zoals het nu is. Dit is tevens vastgelegd in het coalitieakkoord.

Daarnaast hebben we samen met de Rotterdamse VVD een motie ingediend waarin we oproepen om onderzoek te doen naar een vijfde traumahelicopter-standplaats. Een deel van regio Utrecht en Noord-Brabant worden bediend vanuit standplaats Rotterdam. Hierdoor ligt er veel druk op de traumaheli die vanaf Rotterdam The Hague Airport z’n vluchten uitvoert. Een standplaats elders kan dit probleem ondervangen.

Actieprogramma EU-arbeidsmigranten

EU-arbeidsmigranten. Het zijn werknemers van binnen de EU-grenzen die naar Nederland komen voor tijdelijke arbeid. Vaak zijn het werknemers uit Oost-Europa. Veel van deze mensen worden slachtoffer van uitbuitende praktijken, waaronder overbewoning. Met té veel mensen worden de werknemers in té kleine ruimtes ondergebracht, met overlast voor de buurt tot gevolg. Daarnaast zijn de omstandigheden voor de werknemers zelf mensonterend.

Om bovenstaand probleem effectiever aan te pakken, diende Leefbaar-raadslid Simon Ceulemans een motie in. De motie (aangenomen) roept het college op om met een plan van aanpak te komen om overbewoning tegen te gaan. Dit houd o.a. in dat de controles hierop geïntensiveerd moeten worden. Zo moeten er vaker controles komen in straten waarin overbewoning vermoed wordt.

Doelgroepenvervoer 

Tijdens het debat over het doelgroepenvervoer ging het uiteraard over de nasleep van de chaos rondom Trevvel. Om verdere chaos met doelgroepenvervoer in de toekomst te voorkomen, diende Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst een aantal moties in.

Kern van de moties is het splitsen van een toekomstige aanbesteding voor het doelgroepenvervoer. Door het splitsen van de aanbesteding moet ervoor gezorgd worden dat niet alle doelgroepen de dupe worden van eventuele misstanden. We willen onderzocht hebben of het leerlingenvervoer, mindervalidevervoer en ouderenvervoer een eigen vervoerder kunnen krijgen. Zo kunnen de verschillende vervoerders elkaar versterken.