Leefbaar Rotterdam is woest op de Provincie Zuid-Holland. De Provincie – onder leiding van GroenLinks-bestuurder Potjer – houdt op geen enkele wijze rekening met de wensen en belangen van Rozenburgers, Hoogvlieters en Pernissers in deze gevoelige kwestie.

Daarnaast gijzelt de Provincie het hele proces door te dreigen om ‘de regie’ over te nemen van de gemeente en de windturbines dus linksom of rechtsom door te drukken. Wat ons betreft schaadt dit het vertrouwen tussen politiek en burger.

Het artikel over de windmolens is hier te lezen