Aan de Prins Hendrikstraat 161 in Hoek van Holland is een pand gevestigd dat ooit is gebruikt als gebiedskantoor. Nadat dit pand leeg is komen te staan, zou dit pand te koop zijn aangeboden aan Stichting Ontmoeting (de Stichting). Deze Stichting is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen die zijn vastgelopen en hulp of begeleiding nodig hebben. Zo biedt de Stichting opvang en begeleiding aan mensen die dak- en thuisloos zijn, ex-gedetineerden, en mensen met verslavingsproblemen.

De Stichting zou het pand aan de Prins Hendrikstraat gaan gebruiken als een instelling voor begeleid wonen, en in het pand 18 woonunits willen realiseren voor de huisvesting onder begeleiding van mensen uit bovengenoemde doelgroepen.[1]

In dezelfde straat in Hoek van Holland is sinds 2007 een dergelijke locatie waar momenteel ongeveer zeven cliënten verblijven. Deze locatie is gevestigd tegenover de in 2020 opgeleverde seniorenwoningen. Inwoners van Hoek van Holland hebben helaas diverse negatieve ervaringen met deze opvanglocatie. Meerdere cliënten zouden regelmatig buiten alcohol drinken in de omgeving van de woonlocatie en op het Brinkplein. Recent zou een ex-cliënt de locatie hebben beklad met discriminerende leuzen. Eén van de cliënten zou onlangs zelfs ‘out’ gegaan zijn in een lokale horecaonderneming. Omwonenden zijn nu genoodzaakt om de politie te bellen, en voelen zich onprettig en onveilig in de omgeving.

Leefbaar Rotterdam en de Rotterdamse VVD maken zich zorgen over deze problemen op en rondom de huidige woonvoorziening, en de gevolgen van de nieuwe woonvoorziening. Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Wat is precies de zorgopdracht van Stichting Ontmoeting?
  2. Hoe is het verkoopproces van het pand verlopen, ook gelet op de vereisten uit het Didam-arrest? Waren er naast de Stichting ook nog andere geïnteresseerden voor de aankoop van het pand?
  3. Medewerkers van Stichting Ontmoeting zouden alléén tijdens kantooruren op de locatie aanwezig zijn. Buiten deze tijden zou er dus geen begeleiding aanwezig zijn. Bent u het met ons eens dat er altijd iemand op de locatie(s) aanwezig dient te zijn bij de woonlocatie, om overlast te voorkomen en om te kunnen ingrijpen als er overlast in de nabije omgeving plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?
  4. Bewoners van Hoek van Holland maken zich zorgen om het aantal personen dat zou worden gehuisvest. Op dit moment worden er zeven personen gehuisvest in de Prins Hendrikstraat.  Bent u met ons eens dat het onverantwoord is om méér cliënten te huisvesten, als er niet ook concrete maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen en de veiligheid en openbare orde te beschermen.
  5. Klopt het dat de cliënten wanneer zij uitstromen uit de woongelegenheid, voorrang of urgentie krijgen bij het toewijzen van een huurwoning specifiek in Hoek van Holland?
  6. Kunt u aangeven op welke manier(en) omwonenden zijn geïnformeerd over en betrokken bij de besluitvorming?
  7. Kunt u aangeven op welke manieren onderzoek wordt gedaan naar bestaande overlast, voordat een besluit wordt genomen over uitbreiding van een instelling voor begeleid wonen?

[1] https://www.ontmoeting.org/nieuwelocatiehvh/ 

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst