De afgelopen weken is er veel te doen geweest omtrent het Plan Toekomstvast Tramnet 2030 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), waarbij veel Rotterdammers ook de terechte zorgen richting ons geuit hebben. Tijdens de gemeenteraad van 13 april 2023 is dit plan dan ook uitvoerig besproken. Daarbij hebben we jullie zorgen uiteraard ter harte genomen. Ondanks dat we ons best gedaan hebben moeten we ook eerlijk zijn en hebben we niet alle wensen waar kunnen maken. Daarom kunnen we vooralsnog niet alle zorgen wegnemen. Onderstaand een korte samenvatting van wat tijdens de gemeenteraad aan bod gekomen is  

  • Tramlijn 4 Nieuwe Binnenweg-Schiedamseweg zal naar alle waarschijnlijkheid gaan verdwijnen. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat op deze straat een herinrichting zal plaatsvinden waarbij deze eenrichtingsverkeer zal worden. Daarbij is, ook met het oog op verkeersveiligheid, geen ruimte voor de tram in deze straat. Wel zal worden gekeken naar een hoogwaardige busverbinding ter vervanging.
  • Wat betreft tramlijn 8 Spangen zal deze slechts nog tot het Marconiplein doorrijden. Ook voor het resterende deel in Spangen zal een hoogwaardige busverbinding worden gerealiseerd. Op wedstrijddagen van Sparta zal het Kasteel per tram bereikbaar blijven.
  • Tram 4 in Hillegersberg zal, mede door een motie van Leefbaar, blijven. Echter, zal dit wel gevolgen hebben voor de dienstregeling, waarbij de tram minder frequent zal rijden.
  • Tram 8 in Hillegersberg zal, mede door een motie van Leefbaar, ook blijven, onder dezelfde voorwaarde dat de frequentie van deze tram ook iets teruggeschroefd zal worden.
  • Bewoners en ondernemers van de Groene Hilledijk waren met stomheid geslagen over de plannen tram 25 door de straat heen te laten rijden. Omdat wij pal achter deze bewoners en ondernemers staan hebben wij de wethouder per motie ook gevraagd naar hun zorgen te luisteren.