Leefbaar Rotterdam werd via een artikel van OPEN Rotterdam[1] op de hoogte gesteld van de grote zorgen die er in Schiebroek leven over de in 2024 te verwachte parkeerssituatie rond het Plaswijckpark. Leefbaar Rotterdam deelt deze zorgen en ziet dan ook graag dat er voor omwonenden van- en bezoekers van het Plaswijckpark een passende oplossing wordt geboden.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Klopt de situatie die in het artikel van OPEN Rotterdam wordt geschetst? Zo nee, welke zaken kloppen volgens u niet?
  2. Op welke wijze is er contact of samenwerking tussen het Plaswijckpark en de gemeente Rotterdam op het gebied van parkeren en de omliggende verkeerssituatie?
  3. Hoeveel parkeerplekken verdwijnen er in 2024 t.o.v. de huidige situatie?
  4. Volgens het OPEN Rotterdam artikel denkt de directie van het Plaswijckpark een structurele oplossing te kunnen vinden in het herinrichten van het nabijgelegen tennispark middels een parkeervoorziening onder de velden. Hoe staat het college hier tegenover?
  5. Is het college bereid om, in samenwerking met het Plaswijckpark, op zoek te gaan naar outside-the-box oplossingen voor het parkeerssprobleem? Bijvoorbeeld een shuttlebus tussen P&R/ Metrostation Meijersplein en het Plaswijckpark in weekenden en schoolvakanties?
  6. Is het college bereid om aan de wijkraad een advies te vragen over de huidige verkeerssituatie rond het Plaswijckpark en de verwachtingen hiervan in de toekomst?

Deze vragen zijn gesteld door raadslid Bart van Drunen

[1] https://openrotterdam.nl/parkeren-plaswijckpark-bijna-onmogelijk-vanaf-2024-een-grote-puinhoop/