Het aantal overlastgevende fatbikes in de stad neemt toe, een grote ergernis en tijd voor een harde aanpak! Het moet afgelopen zijn met fatbikes die over stoepen rijden, spookrijden op het fietspad of veel te hard rijden. Het verkeer moet veilig zijn voor alle gebruikers.

Volgens de ANWB is de elektrische fatbike veel populairder geworden na de invoering van de helmplicht voor snorfietsen, want op een fatbike is een helm niet verplicht. Daarnaast stelt de ANWB dat deze fatbikes niet zelden gehackt, opgevoerd of omgebouwd worden waardoor ze met gemak snelheden van ruim boven de 25 kilometer per uur halen. “Deze te hard rijdende fatbikes zijn dan ook ware gevaartes op de weg en het fietspad.”, aldus raadslid Bart van Drunen.

In de Tweede Kamer is er al aandacht geweest voor betere handhaving van de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur voor e-bikes. Ook is er in G4-verband (de 4 grootste steden, waaronder Rotterdam) gesproken met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens dit gesprek is afgesproken in gezamenlijkheid verder te werken aan de ruimte voor licht elektrische voertuigen en handhaving op overtreding van bijvoorbeeld de maximumsnelheid. In Amsterdam worden binnenkort fatbikes ook op de rollerbank gecontroleerd bij handhavingsacties. “Het is goed dat elders de overlast al wordt aangepakt, zo hoeven we in Rotterdam het wiel niet opnieuw uit te vinden.”, aldus Van Drunen.

Leefbaar Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans (Mobiliteit). Wij willen graag weten hoe de wethouder tegen deze toenemende overlast aankijkt en welke maatregelen er genomen in onze stad genomen gaan worden.