Leefbaar Rotterdam heeft de afgelopen periode meerdere meldingen van bewoners ontvangen uit de Rotterdamse wijken Hordijkerveld en Reyeroord in IJsselmonde. In het tussengelegen park park scheuren scooters, brommers, motoren en soms zelfs auto’s met hoge snelheden door het park heen. Dit gebeurt de gehele dag. Dit tot enorme ergernis van de bewoners, die overdag en ’s avonds niet fatsoenlijk een wandeling kunnen maken met de kinderen of hun hond kunnen uitlaten.

De bewoners uit Hordijkerveld en Reyeroord maken zich zorgen. De zomermaanden komen er aan en dan wordt de overlast erger. In het verleden heeft dit geresulteerd in woordenwisselingen, opstootjes en zelfs vechtpartijen. Leefbaar Rotterdam staat pal achter de bewoners van deze buurt. Dit park is geen racebaan, maar een plek om in rust en veiligheid doorheen te wandelen.

Momenteel zijn er zes toegangsplekken waar scooters, brommers en motoren doorheen kunnen. Bewoners en Leefbaar Rotterdam opperen dan ook om op deze zes plekken een hekwerk te plaatsen, zodat deze voertuigen niet meer in het park kunnen komen.

Naar aanleiding van de signalen uit IJsselmonde heeft Leefbaar Rotterdam de volgende vragen:

  1. De bewoners geven aan dat zij meermaals meldingen hebben gedaan bij de gemeente en de politie omtrent de gang van zaken in het park. Zij voelen zich hier niet in gehoord. Hoeveel meldingen zijn er omtrent overlast in dit park gemaakt en klopt het dat hier niets mee is gedaan? Zo ja, waarom?
  2. Is de wethouder bereid om zo spoedig mogelijk een hekwerk te plaatsen op deze toegangsplekken teneinde de overlast van deze voertuigen te stoppen? Zo nee, waarom niet en is de wethouder bereid om dit besluit persoonlijk over te brengen bij de bewoners?