Uit alle hoeken van de stad ontvangen wij signalen van Rotterdammers die een toename ervaren aan overlast door daklozen en bedelaars. Zo worden woontorens geteisterd door binnendringende daklozen, veelal uit Midden- en Oost-Europa, die grote schade aanrichten en ervoor zorgen dat bewoners zich niet langer veilig voelen in hun eigen appartementencomplex. Het Zuiderpark begint door alle dakloze buitenslapers steeds meer op een armoedig festivalterrein te lijken, terwijl ook bewoners van het Karel Doormanhof geconfronteerd worden met daklozen in geïmproviseerde tentjes, verloedering en vervuiling.

Ook wordt een toename van het aantal bedelaars ervaren. Niet alleen in het centrum, maar in de hele stad en tevens in de metro. Met soms ronduit gevaarlijke taferelen tot gevolg wanneer dronken bedelaars bij stoplichten over de rijbaan zwalken om geld te vragen aan automobilisten. Een situatie die al jaren gaande is bij drukke kruispunten op onder andere de ’s-Gravendijkwal, bij tramhalte Maashaven en bij het Sandelingenplein, maar waaraan niets gedaan lijkt te worden.

Leefbaar Rotterdam en de VVD zijn, net als zo’n beetje alle Rotterdammers, de overlast zat. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

 1. Kunt u een actuele inschatting geven van 1) het aantal daklozen 2) het aantal buitenslapers en 3) het aantal bedelaars dat zich in Rotterdam bevindt?
 2. Hoe ontwikkelen deze aantallen zich in vergelijking met eerdere jaren? Ervaart u ook een toename? Zo nee, hoe verklaart u dat Rotterdammers deze massaal wél ervaren?
 3. Hoe is het mogelijk dat pontificaal zichtbare misstanden zoals buitenslapen, en de daarmee gepaard gaande vervuiling, al jarenlang kunnen voortduren?
 4. Kunt u concreet aangeven hoe hierop gehandhaafd wordt? Erkent u dat, gelet op het voortduren en zelfs toenemen van de problematiek, de enige conclusie kan zijn dat deze handhaving tekortschiet? Zo nee, waarom niet?
 5. Kunt u concreet aangeven welke mogelijkheden u allemaal, bijvoorbeeld op grond van de APV, direct en indirect heeft om dakloosheid en de daarmee gepaard gaande overlast aan te pakken?
 6. Benut u al deze mogelijkheden? Zo nee, welke niet en waarom niet? Zo ja, waarom zijn deze opties niet toereikend?
 7. Erkent u dat zaken als buitenslapen op openbare plekken en overlast door daklozen in wooncomplexen simpelweg niet te accepteren zijn en per direct een halt toegeroepen moeten worden? Zo nee, waarom niet?
 8. Zo ja, welke acties gaat u ondernemen om deze misstanden in te dammen?
 9. Deelt u de conclusie dat bedelen in de APV verboden is en dat hierop derhalve zeer strak gehandhaafd dient te worden? Zo nee, waarom niet?
 10. Hoeveel boetes (of andere sancties) zijn er in 2022 opgelegd aan bedelaars? En om hoeveel boetes of andere sancties ging het in de vijf jaar ervoor?
 11. Waarom kunnen gevaarlijke situaties zoals dronken bedelaars die op bekende plekken over de rijbaan zwalken al jarenlang ogenschijnlijk ongehinderd voortduren? Moet het eerst een keer gruwelijk misgaan voordat er met kracht wordt ingegrepen?
 12. Handhaven OV-BOA’s op bedelpraktijken in de metro? Hoe ziet dergelijke handhaving eruit en welke sancties worden opgelegd?
 13. Wat is uw meest recente inschatting van het aantal niet-Nederlandse daklozen en bedelaars in Rotterdam?
 14. In hoeveel gevallen in beide categorieën gaat het om EU-ingezetenen zoals MOE-landers?
 15. Hoe strak wordt er gehandhaafd op overlast door deze groep, gelet op het opbouwen van dossiers die nodig zijn voor verplichte terugkeer?
 16. Heeft het opbouwen van dergelijke dossiers topprioriteit in de omgang met deze groep? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit blijkt dat?
 17. Leidt ieder incident met personen uit deze groep standaard tot een registratie die nodig is voor dossieropbouw? Zo nee, waarom niet en gaat u dit per direct alsnog doen?
 18. Deelt u het uitgangspunt dat voor dakloze en bedelende EU-migranten maar één duurzame oplossing is, namelijk terugkeer naar het land van herkomst? Zo nee, waarom niet?
 19. Zo ja, bent u van mening dat u momenteel alle beschikbare mogelijkheden maximaal inzet om dit te bewerkstellingen? Kunt u dit toelichten?