Verschillende organisaties organiseren aanstaande zondag, 19 november, de demonstratie ‘Samen voor Palestina’ in het centrum van Rotterdam. Mede-organisator is Samidoun, een organisatie die onlangs in Duitsland werd verboden vanwege onder andere steun aan de terreurbeweging Hamas en het bejubelen en vieren van de terreuraanslagen op 7 oktober.

Ook in het Europees Parlement zijn inmiddels vragen gesteld om Samidoun op de terreurlijst te plaatsen. De organisatie is tevens verweven met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, dat op de Europese terreurlijst staat.

“Dat deze club organisator is van de demonstratie van aanstaande zondag is niet alleen zeer onwenselijk maar ook een potentieel groot gevaar voor de openbare orde en veiligheid in Rotterdam, aangezien het gelet op de achtergrond en het recente handelen van de organisatie zeer aannemelijk is dat ook zondag sprake zal zijn van het verheerlijken van en aanzetten tot geweld.”, aldus raadslid Simon Ceulemans.

Leefbaar Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Onder andere is gevraagd of de demonstratie wel is aangemeld, of het college op de hoogte is van de betrokkenheid van Samidoun, of de openbare orde en veiligheid gewaarborgd kunnen worden, of er gecontroleerd wordt op uitspraken en vlagvertoon en hoe -gelet op de dreiging en onveiligheidsgevoelens- de veiligheid van de Joodse gemeenschap gewaarborgd wordt.