In 2024 knokt Leefbaar Rotterdam door voor de belangen van de Rotterdammer. We kijken niet weg voor problemen en durven deze ook met man en paard te benoemen. In de overwegend linkse gemeenteraad van Rotterdam is dit geluid hard nodig. Het afgelopen jaar heeft Leefbaar Rotterdam al veel bereikt, het komende jaar zetten wij ons onder meer in voor:

Stevige asielbeperking

We zien in Den Haag, waar een ultralinks college bestuurt, dat asielzoekers worden opgevangen in hotels. Met Leefbaar Rotterdam aan de knoppen gebeurt dit niet in onze stad. In 2023 zeiden wij nee tegen dit soort fratsen, en in 2024 blijven wij nee zeggen. Grootschalige asielopvang is niet in het belang van de Rotterdamse samenleving. Daar blijven wij voor staan.

Hardere aanpak explosiegeweld

Rotterdam is in 2023 geteisterd door explosies, maar er zijn geen vergaande maatregelen genomen door burgemeester Aboutaleb. Het is hoog tijd dat dit wél gaat gebeuren. Onze politieagenten komen honderden collega’s tekort, daarom willen wij de hulp inroepen van de Koninklijke Marechaussee. Bovendien willen wij ’s nachts, wanneer deze explosies plaatsvinden, fouilleeracties houden. Bijvoorbeeld op scooterrijders, want het blijkt dat veel verdachten van deze explosies duo’s op scooters zijn. Vooralsnog wil burgemeester Aboutaleb dit niet oppakken.

Dakloosheid aanpakken

We zien dat het aantal daklozen in veel Rotterdamse wijken toeneemt. In 2002 beloofde Leefbaar Rotterdam om het straatbeeld van junks en daklozen aan te pakken. Dat lukte toen. Het is bijna 2024 en we zien het probleem weer opdoemen. We kunnen hier niet voor wegkijken en zorgen voor een goede aanpak, hard met een hart.

Rotterdammers voorrang op een woning

Rotterdammers moeten te lang wachten op een (sociale) huurwoning. Leefbaar Rotterdam heeft daarom een voorstel ingediend waarbij Rotterdammers voorrang krijgen op een woning. Wij willen niet dat Rotterdammers noodgedwongen buiten de stad moeten wonen of te lang thuis op de bank blijven zitten bij pa en ma. Ook moet het mogelijk worden voor wijkbewoners om in de eigen wijk voorrang te krijgen. Dit is goed voor de sociale cohesie van een wijk en tegen eenzaamheid. In 2024 zal over dit voorstel gestemd worden in de gemeenteraad.

Herintroduceren van de seniorenkorting op de Rotterdampas

Voor veel senioren is de Rotterdampas in 2023 een stuk duurder geworden. Leefbaar Rotterdam ziet graag dat het seniorentarief terugkeert naar het oude tarief, dus een stuk goedkoper. Wij zullen ons hier in 2024 hard voor maken in de gemeenteraad.