Op 4 maart 2023 is een opticien overvallen op de Weissenbruchlaan in Rotterdam-Hillegersberg. Dit is niet de eerste keer dat de opticien wordt overvallen: Dit is namelijk op 15 maart 2022, bijna een jaar geleden, ook al gebeurd. Ook toen stelden wij vragen. Leefbaar Rotterdam ontvangt signalen vanuit buurtbewoners en ondernemers dat zij camerabewaking in de buurt willen hebben omdat het veiligheidsgevoel sterk afneemt en omdat camerabeelden de kans vergroten om daders in de kraag te vatten. Daarom stelt Leefbaar Rotterdam de volgende vragen:

  1. Is er het afgelopen jaar contact geweest tussen bewoners en ondernemers van de Weissenbruchlaan en de gemeente? Zo ja, welke punten zijn door de bewoners en ondernemers naar voren gebracht en wat is hier concreet mee gedaan? Zo nee, is de burgemeester bereid om alsnog dit te faciliteren?
  2. Toen de fractie van Leefbaar Rotterdam vorig jaar vroeg om veiligheidscamera’s werd het volgende gezegd: “Er is op dit moment onvoldoende grond om (tijdelijk) cameratoezicht op grond van de Politiewet of Gemeentewet in het gebied in te voeren. Wel zal er vanuit Veilig Ondernemen een aanbod aan de ondernemers worden gedaan voor camerabewaking. Dit ter bewaking en beveiliging van de eigendommen van de ondernemers.” Vanaf welk moment is er wel voldoende grond om (tijdelijk) cameratoezicht in te voeren?
  3. Kan de burgemeester aangeven wat er uit het aanbod van Veilig Ondernemen is voortgekomen? Hebben ondernemingen gebruikgemaakt van dit aanbod en werkt dit tot tevredenheid van de ondernemers?
  4. Kan de burgemeester ons iets vertellen over de mate van surveillance rondom dit gebied? In hoeverre is er bij bewoners en ondernemers de wens om dit te intensiveren en is hier ook reden toe?

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/2ef48e98-6e6a-4633-9a8e-3e9c1a573984?documentId=db1cc267-e207-4117-be88-d5580ca82f7f