Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 2 juni kwam het nieuwe afvalbeleid ter sprake, genaamd ‘SchoonR’. Veel maatregelen zijn Leefbaar Rotterdam op het lijf geschreven. Zo gaan we vervuilers fors beboeten en zullen er camera’s komen op notoire vervuil-plekken. Daarnaast wordt er flink geinvesteerd in de afvalinzameling en wordt het voor de Rotterdammer makkelijker om (grof)vuil kwijt te kunnen. Leefbaar Rotterdam zal streng in de gaten houden dat de wethouder z’n ambities ook nakomt. Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik sprak erover tijdens de raadsvergadering.