Er komen speciale statiegeldbakken op publieke locaties in onze stad. Dit is het resultaat van een motie van Leefbaar Rotterdam, die unaniem door de gehele Rotterdamse gemeenteraad werd gesteund.

Sinds er statiegeld zit op kleine PET-flesjes en blikjes worden er veel meer lege flesjes en blikjes ingezameld voor recycling. Hierdoor is er een afname van zwerfaval op straat, maar tegelijkertijd is er overlast ontstaan door ‘statiegeldjagers’. “Een grote groep mensen gaat op straat op zoek naar flesjes en blikjes, ze rapen bijvoorbeeld zwerfafval op en leveren de flesjes en blikjes in voor het statiegeld. Fijn dat deze mensen helpen Rotterdam schoner te maken! Er zijn echter ook mensen die vuilnisbakken overhoophalen op zoek naar statiegeld, waarbij afval uit de afvalbakken op straat wordt gegooid. Hierdoor wordt Rotterdam juist meer vervuild. Dat probleem wordt opgelost met de speciale statiegeldbakken.”, zo legt Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik uit.

Statiegeld Nederland heeft speciale statiegeldbakken ontwikkeld, hier kunnen lege flesjes en blikjes in worden gegooid en kunnen mensen via een speciale la deze er weer uithalen. Met de aangenomen motie zal het Rotterdamse Stadsbestuur in gesprek gaan met Statiegeld Nederland om deze speciale bakken te plaatsen op drukke locaties in de stad. Bij deze locaties valt te denken aan winkelcentra, de binnenstad en stadsparken.

In het Statiegeld-offensief zal het Stadsbestuur op vraag van Leefbaar Rotterdam ook de mogelijkheden voor het plaatsen van zogeheten Reverse Vending Machines, oftewel automaten om flessen en blikjes in te leveren, onderzoeken. Deze automaten kunnen ook op drukke locaties worden geplaatst, zodat Rotterdammers direct hun statiegeldflesjes en -blikjes in kunnen leveren.