Een motie van Leefbaar Rotterdam om het college te verzoeken met zorgverzekeraars in gesprek te gaan voor een palliakit is donderdag 30 november unaniem door de gehele gemeenteraad aangenomen.

Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst diende de motie in. “Liever praten we niet over de dood, laat staan de palliatieve zorg die vaak nog in de laatste levensfase wordt verleend. Pijnlijk is het dan ook dat deze palliatieve zorg veel tijd en moeite vergt door alle bureaucratie die eraan voorafgaat. Daarom moet de palliatieve zorg wat ons betreft toch hoog op de zorgagenda staan. De dood hoort immers bij het leven, bureaucratische rompslomp niet.”, aldus Caroline.

Een palliatieve kit, ook palliakit genoemd, is een door de apotheek afgesloten box waarin benodigdheden zitten om de patiënt direct te kunnen behandelen. Met de palliatieve kit wordt onnodige tijd van de wijkverpleegkundige, huisarts en apotheker voorkomen. Kostbare tijdswinst voor de zorgverlener maar ook voor diegene die zijn of haar laatste fase voor de dood ingaat. Een mooie bijkomstigheid is dat ongebruikte materialen niet weg worden gegooid, omdat de box geretourneerd wordt naar de apotheek.

In Gorinchem is begonnen met het gebruik van de palliakit. Ook in de regio’s Drechtsteden, Haaglanden en Noordwest Veluwe heeft de palliakit inmiddels de meerwaarde bewezen. Dankzij de positieve resultaten hebben grote zorgverzekeraars nu besloten om de palliakit landelijk te gaan vergoeden.

Met de motie heeft Leefbaar Rotterdam het college van Burgemeester en Wethouders verzocht om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars om de palliatieve kit ook zo spoedig mogelijk breed uit te rollen in alle Rotterdamse apotheken. Deze brede uitrol is nodig zodat kostbare momenten niet verloren gaan.