Feyenoord hoeft geen excuses te maken voor de muurschildering, vindt Leefbaar Rotterdam. ‘De club heeft niks te maken met deze gebeurtenis’, zegt fractievoorzitter Robert Simons. ‘De daders moeten wel excuses maken.’ Simons ergert zich aan de gespeelde verontwaardiging van veel raadsleden van andere politieke partijen. ‘Dit jaar hebben wij zes moties ingediend die de Joodse gemeenschap ondersteunen en antisemitisme aanpakken, toen stemden ze tegen. Joodse Rotterdammers durven niet met een keppeltje over straat, daar moeten we ons eens druk over gaan maken!’

Afgelopen weekend stuurde het CIDI een open brief naar Feyenoord met onder andere het verzoek: ‘Gezien de opeenstapeling van incidenten, en de ernst van deze schildering, zouden wij graag zien dat de directie van Feyenoord excuses aanbiedt aan eenieder die gekwetst is door deze afbeelding’.

‘Ik vind de oproep van het CIDI eigenlijk een hele logische’, reageerde Stephan Leewis, raadslid van GroenLinks, de volgende dag op Radio Rijnmond. ‘Dat dit uit een achterban-groep van Feyenoord komt, lijkt me volkomen helder. Dat Feyenoord hiervoor, als Feyenoord-familie, excuses moet maken, dat lijkt me echt heel logisch. Dat lijkt me goed om te doen richting iedereen die zich enorm gekwetst heeft gevoeld door deze graffiti’.

Leefbare Simons vindt deze uitspraken belachelijk: ‘We leven in een tijd dat iedereen excuses maakt. Maar excuses horen wel een verband te hebben met de gebeurtenis. En dat is er niet. Excuses kun je moeilijk van Feyenoord vragen, wel van de daders.’

De muurschildering is inmiddels verwijderd

Hij stoort zich aan het feit dat de raadsleden nu fel van leer trekken in de media over antisemitisme, terwijl deze partijen dit jaar zes moties wegstemden die Leefbaar heeft ingediend om de Joodse gemeenschap te ondersteunen en antisemitisme aan te pakken. Zo diende Leefbaar op 8 juli een motie in die opriep om het vertrouwen van de Joodse gemeenschap te herstellen, nadat uit onderzoek bleek dat Rotterdamse Joden weinig vertrouwen hebben in de antisemitisme-aanpak van de gemeente. GroenLinks stemde tegen.

Eerder dit jaar werden de ruiten van de Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk voor de vijfde keer in tweeëneenhalf jaar tijd met stenen ingegooid. Leefbaar pleitte onder andere vervolgens voor een stedelijk coördinator antisemitisme, een Rotterdamse campagne tegen Jodenhaat en dat de rijke historie van joodse Rotterdammers beter onder de aandacht wordt gebracht. Deze moties kregen volop steun vanuit de Joodse gemeenschap. Maar ze werden allemaal verworpen door de gemeenteraad. Ook GroenLinks stemde overal tegen.

‘Inclusieve en woke’ raadsleden, zoals nu GroenLinkser Leewis, zijn er vaak als kippen bij om schreeuwerige ‘statements’ te maken. Maar als er concrete acties nodig zijn, geven ze vaak niet thuis. ‘Goedkoop scoren’, sluit Simons af. ‘Laten we hopen dat ze wakker worden en bij de antisemitisme-aanpak niet meer wegkijken. Veel Joodse mensen durven niet met een keppeltje over straat in Rotterdam, omdat ze anders fysiek aangevallen worden. Die problemen moeten we keihard aanpakken!’