Rotterdammers kunnen vanaf deze week niet meer met metrolijn A reizen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de bewoners uit Ommoord die opstappen op de haltes Binnenhof, Graskruid en Romeynshof.

Zowel Leefbaar Rotterdam als de bewoners uit Ommoord zijn overvallen door dit abrupte besluit. Daarnaast is niet bekend hoelang de bewoners uit Ommoord op deze omslachtige manier moeten reizen. Leefbaar Rotterdam vreest dat deze situatie niet op zichzelf staat omdat wij ook problemen zien op andere delen van het netwerk.

Met het vervallen van metrolijn A ontstaan óók zorgen over de gevolgen qua drukte op de andere metrolijnen en het netwerk als geheel.

Leefbaar Rotterdam wil hierover in gesprek met de wethouder Mobiliteit.