Rotterdam staat aan de vooravond van een gigantische transformatie met het ambitieuze plan Oostflank, waarbinnen maar liefst 30.000 woningen en een nieuwe stadsbrug worden ontwikkeld. Deze omvangrijke gebiedsontwikkeling is wellicht de grootste in het land en belooft de stad voorgoed te veranderen. In dit proces van verandering nemen vier Leefbaar-raadsleden al anderhalf jaar lang de leiding om ervoor te zorgen dat de belangen van Rotterdam goed worden behartigd. De uitdaging? Keuzes maken die de stad in evenwicht brengt en recht doen aan diverse behoeften.

Puzzel

Bij het oorspronkelijke plan zouden drie van de vier volkstuinen in het gebied slachtoffer worden van de voorgestelde plannen. Voor Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik was dit onaanvaardbaar en ontstond de behoefte aan een heroverweging om een betere balans te creëren tussen volkstuinen, wonen en sport. Na een grondig bezoek aan alle volkstuinverenigingen ging onze fractie op de Coolsingel aan de slag om de puzzel opnieuw te leggen. Het doel: een realistisch plan opstellen dat balans tussen woningen, volkstuinen en sport hersteld.

Viva la volkstuin

Met onze aangenomen motie ‘Viva la Volkstuin’ is er duidelijkheid gebracht in de uitdagende puzzel van het verplaatsen van diverse verenigingen. Door de puzzel iets anders te leggen, kon De Venhoeve gered worden. In de oorspronkelijke Oostflank-plannen zou De Venhoeve wijken voor een nieuw sportcomplex voor Voetbalvereniging VVOR en de Rotterdamse Studenten Rugbyclub (RSRC), voor deze verenigingen is een andere locatie in de nabije omgeving gevonden.

Helaas konden twee andere volkstuincomplexen niet gespaard worden. De Leefbaar Rotterdam-fractie heeft niet lichtvaardig gehandeld en heeft een compensatiepakket geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat ook deze volkstuinders hun geliefde hobby kunnen voortzetten. Ook worden de getroffen sportverenigingen geholpen.

Kaart van plan Oostflank

Compensatiepakket

In het belang van tuinders die mogelijk hun tuin over tien jaar verliezen door de Oostflank-plannen, zijn drie voorstellen van Leefbaar Rotterdam aangenomen. Volkstuinders die willen verhuizen naar een andere volkstuinvereniging krijgen voorrang op de wachtlijsten. Bovendien is bepaald dat als zij onverhoopt moeten vertrekken, zij schadeloos gesteld zullen worden. Dit biedt eerlijke compensatie om elders hun tuinierhobby voort te zetten. Om meer plaatsen voor volkstuinen te maken, hebben we geëist dat bestaande volkstuincomplexen de mogelijkheid moeten hebben om het aantal plaatsen uit te breiden. Met de besturen moet gekeken worden naar het vergroten van het aantal volkstuinen per vereniging en het benutten van extra stukken grond rondom de tuinverenigingen.

We hopen dat met deze maatregelen de pijn bij tuinders enigszins te verzachten, al blijft het uiteraard vervelend dat er twee volkstuincomplexen moeten verdwijnen. Met de maatregelen zorgen we er in ieder geval voor dat tuinders niet gedwongen worden om afstand te doen van hun dierbare hobby.

30.000 Woningen

Het college van Burgemeester en Wethouders, met Leefbaar aan het roer, zet zich serieus in om ervoor te zorgen dat u en iedereen die u dierbaar is, kan blijven wonen in hun geliefde Rotterdam. Hiervoor moeten er veel woningen bijgebouwd worden. Het ambitieze Oostflank-plan zorgt voor een toevoeging van maar liefst 30.000 woningen aan Rotterdam, wat neerkomt op een stad met de omvang van Capelle aan den IJssel. Met dit project komt het Stadsbestuur met een groot offensief tegen de woningcrisis.

De 3e oeververbinding

In de plannen voor de Oostflank staat een stadsbrug als derde oeververbinding. Hoewel onze voorkeur uitging naar een tunnel, heeft de harde realiteit ons ingehaald. Een tunnel bleek simpelweg onbetaalbaar.

Leefbaar Rotterdam is van mening dat een oeververbinding van onschatbare waarde is. Velen onder ons herinneren zich nog wat de Erasmusbrug heeft betekend voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid. Ondanks de aanvankelijke weerstand groeide de Erasmusbrug uit tot een symbool van een hechtere stad en een waar icoon van Rotterdam. Een nieuwe stadsbrug zorgt voor betere bereikbaarheid, goede doorstroming van het verkeer en zal tevens plek bieden aan een tramverbinding tussen Oost en Zuid. De Rijksoverheid en de MRDH dragen ook bij aan de nieuwe brug, zij betalen ongeveer de helft van de kosten.

Uitlegvideo

In onderstaande video leggen wij uit wat plan Oostflank is.