Antwerpen beheert een register van leegstaande woningen en gebouwen. Woningen en gebouwen die op dit register komen komen in aanmerking voor een jaarlijkse belasting [1]. Het doel van deze belasting is om pandeigenaren te stimuleren om hun panden wel daadwerkelijk echt te gebruiken.

Deze belasting geldt voor woningen die langer dan een jaar niet geheel of deels gebruikt worden óf gebouwen die langer dan een jaar niet conform hun functie worden gebruikt. Antwerpen gebruikt voor dit beleid een zeer uitgebreid kader [2].

Leefbaar Rotterdam is voorstander van dit beleid uit Antwerpen. In een tijd van schaarste in het aanbod van woningen en gebouwen, is het onwenselijk dat sommige pandeigenaren bewust en langdurig leegstand hanteren. Langdurige leegstand werkt verpaupering in de hand. Het levert maatschappelijke, economische en sociale schade op aan de gemeenschap en moet daarom worden belast of beboet. Daarnaast werkt deze regeling mogelijk als stimulans om vastgoed-eigenaren aan te zetten tot ontwikkeling en samenwerking. Daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe kijkt het college aan tegen het gevoerde beleid in Antwerpen omtrent het registreren en belasten van langdurige leegstand (langer dan een jaar) van woningen en gebouwen?
  2. Is het college bereid om te werken aan het overnemen – of op zijn minst het juridisch onderzoeken tot de mogelijkheden – van dit beleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet het proces tot het uitrollen van dit beleid eruit?

Deze vragen zijn gesteld door raadslid Sebastiaan Bonte.

[1] https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/leegstandsregister-stad-antwerpen/explore?location=51.191331%2C4.429780%2C12.54

[2] https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/9d6c646b-81e0-4d23-a7bc-104192bda496/2022_GR_00664_20221128.pdf