Vreewijk heeft enorm veel leegstaande woningen. En niet voor een weekje, maar soms wel jaren. Bewoners hebben hier veel vragen over en zijn hier terecht boos over. Veel jonge Vreewijkers die opgegroeid zijn in de wijk, maar wel al een gezinnetje hebben, wonen nog altijd bij hun ouders omdat ze maar geen woning kunnen krijgen. Krankzinnig en niet uit te leggen!

Leefbaar Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over deze leegstaande woningen en donderdag 22 februari een wijkbijeenkomst gehouden in Vreewijk. Bij De Enk stonden raadsleden en fractiemedewerkers van Leefbaar Rotterdam om in gesprek te gaan met wijkbewoners over de problemen die zij ervaren. De behoefte aan woningen voor Vreewijkers is enorm, net zoals de behoefte naar een fatsoenlijk huis zonder schimmelproblematiek of andere problemen. Leefbaar Rotterdam zoekt met Havensteder contact op om op korte termijn een grote bewonersavond te organiseren.

Om Vreewijkers en bewoners van andere Rotterdamse wijken te helpen heeft Leefbaar Rotterdam een initiatiefvoorstel ingediend, genaamd ‘Rotterdammers Eerst’. Dit houdt in dat Rotterdammers voorrang moeten krijgen op sociale huurwoningen in hun eigen wijk. Dit zorgt ervoor dat wijken niet verpauperen, de lokale gemeenschap sterk blijft en dat we naar elkaar blijven omkijken. Dit initiatiefvoorstel wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad.

Naar aanleiding van de wijkbijeenkomst wordt ook een bewonersavond georganiseerd. Ook woningcorporatie Havensteder is bij de avond aanwezig, tijdens een vragenronde is er voor wijkbewoners volop gelegenheid om vragen te stellen aan de verhuurder. De bewonersavond wordt gehouden op woensdagavond 17 april in zalencentrum Rustburcht. Vooraf aanmelden is verplicht, binnenkort kan aanmelden via de website van Leefbaar.