We hebben op 11 mei j.l. een goed debat gevoerd met elkaar over de explosiegolf die onze stad teistert. Sinds dit debat zijn er helaas wederom weer explosies geweest in de stad, zo moesten de volgende straten er onder andere aan geloven:

  • Eric Kropstraat
  • Schiedamseweg
  • West-Kruiskade
  • Taandersstraat
  • Oostzeedijk
  • 1e Schansstraat

Deze aanhoudende explosiegolf werkt Rotterdammers de stuipen op het lijf. Dagelijks ontvangen alleen wij al op onze telefoonlijn belletjes van Rotterdammers die uit angst ons vragen om hier iets tegen te doen. Voor die mensen en alle andere bezorgde Rotterdammers willen we tijdens dit debat onder andere de volgende vragen stellen:

  • Kan de burgemeester aangeven welke extra maatregelen er sinds het laatste debat zijn genomen en welk effect deze maatregelen gehad hebben?
  • In de media wordt veel bericht over de rol en het gericht aanvallen van geldwisselkantoren. Kan hier meer over verteld worden? Is er iets bekend over de rol die zij zouden hebben in deze situaties? Hoe kunnen we hier tegenop treden?
  • Welke extra maatregelen is de burgemeester bereid om te nemen om in te spelen op dit excesieve geweld?
  • Is de burgemeester en de gemeenteraad bereid om onze eerdere motie ‘Sluit de Koningklijke Marechaussee niet uit!’ nogmaals te heroverwegen?

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie