Deze week is een deel van de Leefbaar-fractie naar Rozenburg gegaan. Vele onderwerpen zijn besproken; van veiligheid en woningbouw, tot het voorzieningenniveau en de prachtige groene Landtong (die wat ons betreft groen blijft!).

Leefbaarheid en identiteit onder grote druk

De conclusies na het bezoek van de fractie in Rozenburg zijn helder: de leefbaarheid van het dorp staat onder grote druk. Voorzieningen worden in rap tempo afgebroken en we staan er met z’n allen bij en kijken ernaar. Het gevolg hiervan is dat deze gemeenschap steeds verder uit elkaar valt en dat dit unieke dorp haar karakter, ziel en identiteit verliest. Voor Leefbaar Rotterdam is dit een volstrekt onacceptabele situatie die al jarenlang voortmoddert. Het is écht tijd voor een plan om dit dorp haar trots en identiteit terug te geven. Want een gemeenschap zonder gezamenlijke trots en identiteit is gedoemd om ten onder te gaan.

Op Rozenburg is het geen 5 voor 12 meer, maar 5 over 12. De voorzieningen in de wijk zijn verloederd. Voorbeelden van voorzieningen die staan te verpauperen zijn De Rozet en De Schans. Hier moet zo snel mogelijk een plan voor komen, in samenwerking met verschillende partijen zoals de dorpsraad en bewoners. De situatie van De Rozet – gesloten sinds 2016 – is zo schrijnend dat het lijkt op een situatie die wij kennen van oude beelden van de Sovjet-Unie.

Sociale problematiek

Bovendien gaat Rozenburg gebukt onder woningproblematiek, overlast en onveiligheid. Dit valt in samenhang te bezien met de wegvallende sociale cohesie en het lage voorzieningenniveau. Jong én oud missen een plek om samen te komen, of zoals ons dorpsraadslid Ria de Sutter treffend omschrijft: “We hebben hier geen maatschappelijk vastgoed, dus missen de jongeren een plek om te chillen en de ouderen om te kunnen beppen.”

Het cynisme van de Rozenburgers richting de (Rotterdamse) politiek is groot. Dit wordt nog eens extra gevoed door de slechte bereikbaarheid. De Calandbrug is maanden gesloten en het pondje naar Maassluis vaart vaak niet. De bewoners voelen zich hierdoor geïsoleerd van de regio. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we alles eraan gaan doen om een directe busverbinding tussen Rozenburg en Rotterdam te realiseren. Binnenkort vragen wij aan de wethouder Mobiliteit wat hiervan de stand van zaken is.

Het is tijd voor actie!

Leefbaar Rotterdam heeft naar aanleiding van de input van de Rozenburgers, samen met 50PLUS, VVD en FVD, dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad gezet. Het college moet wat ons betreft zo spoedig mogelijk spijkers met koppen gaan slaan, zodat het dorp vooruit kan gaan, in plaats van snel achteruit holt. De Rozenburgers verdienen dit!