Leefbaar Rotterdam is tevreden met verschillende keuzes die het Stadsbestuur maakt bij de Voorjaarsnota. Vanwege financiële tekorten, veroorzaakt door te lage bijdragen vanuit de Rijksoverheid, zijn er scherpe keuzes gemaakt. Uitgangspunt hierbij was dat Rotterdammers er zo weinig mogelijk van moeten merken.

Te weinig geld vanuit het Rijk

De gemeente Rotterdam kampt met tekorten. “Er komt structureel te weinig financiering vanuit het Rijk. Dat geldt niet alleen voor Rotterdam, maar voor bijna alle gemeenten in het land. Dan gaat het vooral om financiering voor jeugdzorg en bijstandsuitkeringen, die drukken op de gemeentelijke financiën.”, zo legt Leefbaar-wethouder Maarten Struijvenberg (Financiën) uit. “Gemeenten zijn ongeveer voor driekwart van hun geld afhankelijk van het Rijk, dit is het zogeheten Gemeentefonds. Bijna een kwart van de totale gemeentebegroting gaat op aan de zorg. We hebben de noodklok hierover ook al geluid bij het Rijk, maar er is nog geen oplossing gekomen. De hoop is dus gevestigd op het nieuwe kabinet om met gemeenten te kijken naar hoe gemeenten op de lange termijn financieel weer gezond kunnen worden”.

Gemeentelijke belastingen

Als er vanuit het Rijk geen extra geld komt, moet er naar ander geld gekeken worden. Verschillende andere gemeenten verhogen de gemeentelijke belastingen fors. Wethouder Struijvenberg: “We willen de rekening niet bij de Rotterdammers neerleggen. Het is ons gelukt om de gemeentelijke belastingen niet extra te laten stijgen, alleen de inflatie wordt doorberekend. De gemeente kiest ervoor om de Eneco-gelden en erfpachtbaten in te zetten voor een sluitende begroting”.

Met de verkoop van de aandelen in Eneco heeft de gemeente eerder geld verdiend. Dit is in een investeringsfonds gezet, waarmee projecten kunnen worden betaald. Daar wordt nu geld uit geleend om de tekorten op te lossen, dit geleende geld wordt later weer teruggestort in het fonds. Leefbaar-fractievoorzitter Ingrid Coenradie vindt dit niet meer dan logisch: “Als een hardwerkend gezin te maken heeft met financiële tegenvallers dan kijken zij ook eerst naar hun spaargeld of naar de mogelijkheden om te besparen voordat je je spullen verkoopt. Het leven is al duur genoeg, dus even makkelijk de belastingen verhogen zit er voor ons niet bij”.

Geen bezuiniging op Veiligheid

Waar het vorige linkse Stadsbestuur fors minder geld vrijmaakte en op de OV-surveillanten zelfs bezuinigde, heeft het huidige Stadsbestuur -met Leefbaar aan het roer- de bezuinigingen teruggedraaid en extra geïnvesteerd. Dit gaat om tientallen miljoenen euro’s extra. Hiermee investeren wij, in vergelijking met Amsterdam, Den Haag en Utrecht, vele malen meer in veiligheid.

“We zijn blij dat er niet wordt bezuinigd op veiligheid. Dat geld is ook hard nodig; de ondermijnende criminaliteit probeert onder meer met het ronselen van kinderen en het uitvoeren van explosies in onze wijken haar greep op onze stad te krijgen. Dat accepteren we niet.”, aldus Leefbaar-fractievoorzitter Ingrid Coenradie, die als raadslid Veiligheid in haar portefeuille heeft.

Scherpe keuzes

Scherpe keuzes zijn nodig om de begroting rond te krijgen. “Het Stadsbestuur is scherp op de uitgaven, hierbij hebben zij als uitgangspunt dat Rotterdammers er geen last van moeten hebben. We teren in op ons investeringsvermogen en niet op de zak van de Rotterdammer. Belastingen gaan immers makkelijk omhoog maar moeilijk omlaag.”, zo zegt Leefbaar-raadslid Thomas Roskam (Financiën). “Het is goed dat ook de uitgaven van de gemeente zelf worden bekeken, zoals het ambtenarenbestand. De omvang van de organisatie wordt verkleind, maar dat mag niet ten kosten gaan van de dienstverlening aan de stad. Bijvoorbeeld: het moet niet leiden tot langere wachttijden bij 14010 of bij het aanvragen van een nieuw paspoort. Met deze besparingen verwachten in de toekomst verder te investeren in de stad”.