Tijdens de actualiteitenraad van donderdag 6 april kwam de onveilige situatie op de Korte Lijnbaan ter sprake. Onlangs werd hier een 22-jarige jongen doodgestoken. Al langer hangt er een grimmige en onveilige sfeer rondom het winkelgebied, dat al vaker het toneel was van vechtpartijtjes, mishandelingen en andere onveilige situaties. Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie vroeg samen met de VVD een debat aan om dit te bespreken.

Hieronder de bijdrage van Ingrid Coenradie:

De Korte Lijnbaan. Bewoners, winkeliers en winkelend publiek ervaren al jaren dat de omgeving een sfeer van narigheid, spanning en onveiligheid met zich meebrengt. Medewerkers worden te vaak als stront behandeld, wat resulteert in het feit dat sommige ouders hun kinderen niet meer op de (Korte) Lijnbaan willen laten werken of winkelen. Helaas is dit begrijpelijk. Ik schaam mij ervoor dat dit gebeurt in onze stad.

Deze sfeer van narigheid, spanning en onveiligheid is vorige week tot een dieptepunt gekomen. Een 22-jarige werd op klaarlichte dag doodgestoken. Momenteel worden twee nóg jongere jongens (18 en 19 jaar) verdacht van deze daad. Verschrikkelijk voor familie, vrienden en de grote hoeveelheid omstanders.

Voorzitter,

Niet het tuig is de baas, maar wij zijn de baas! Dat is de boodschap die wij moeten afgeven en ik hoop dat de burgemeester dit met Leefbaar Rotterdam deelt. Ik wil het hebben over een drietal acties om weer de baas te worden over ons eigen winkelgebied:

  1. Meer politie/BOA’s ter plekke, ook te paard en met name op drukke momenten: bewoners en winkelend publiek hebben het gevoel dat de politie er niet is. Daar moeten we wat mee. We moeten als overheid uitstralen dat we er zijn en dat wij de baas zijn.

 

  1. Binnen het gebied rondom en op de Korte Lijnbaan gebiedsgericht en groepsgericht preventief fouilleren op drukke momenten (zoals koopavond op vrijdag): Het is mogelijk om een groepsgerichte benadering van preventief fouilleren te hanteren, mits het binnen een specifiek gebied valt. Deze groepsgerichte benadering kan op basis van daderprofielen of modus operandi van groepen (dit kan op basis van politie-informatie). Kortom, haal de paar groepen eruit die het verpesten voor de goeden. In hoeverre zijn hier mogelijkheden voor?

Na afloop van de bijdrage was het tijd om de burgemeester aan te horen. Er werd verteld in hoeverre er al maatregelen worden genomen. De burgemeester had het over incidenten en was niet voornemens om eventuele maatregelen uit te breiden dan wel te intensiveren. Hij opperde zelfs dat het juridisch niet haalbaar zou zijn om groepen specifiek op de korrel te nemen. Iets wat Ingrid Coenradie juist aanmoedigt.

Hij benadrukte dat de focus meer gelegd moest worden op het culturele aanbod wat voor jongeren beschikbaar zou zijn. Zo had hij het over ‘urban dance’ als mogelijke uitlaatklep voor de agressieve jongeren. Voor Leefbaar Rotterdam is dit onacceptabel. Wat ons betreft is het een kwestie van nog intensiever handhaven, laten zien wie er in onze stad de baas is.

Ook de VVD was niet gerustgesteld met de antwoorden van de burgemeester. Leefbaar is van mening dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is: het moet weer veilig worden in onze winkelstraten. Tijdens de komende raadsvergadering zal er dan ook een verdiepend debat komen over de kwestie.