Leefbaar Rotterdam is blij met de voorgenomen plannen van het college om de overheid terug in de wijken te doen keren. Een benaderbare en dienstbare overheid is voor onze partij altijd belangrijk geweest.

Echter, op de website van de gemeente komen wij tot onze schrik erachter dat er totaal geen structuur en flexibiliteit bestaat rondom de openingstijden van de wijkhubs [1]. Zo is de wijkhub Rozenburg alleen donderdag tussen 14:00 uur en 16:00 uur open. De wijkhub Bergpolder is enkel geopend op afspraak. De wijkhub Lombardijen is vier keer per week open op drie verschillende tijdstippen door de week heen. En als klap op de vuurpijl: de wijkhub Beverwaard is enkel open ‘als het bord buiten staat’. Daarnaast zijn er een aantal wijkhubs die géén openingstijden hebben. Kortom, totaal willekeurig, ongestructureerd en bovenal weinig dienstbaar en benaderbaar. Het staat bovendien in schril contrast met hetgeen de gemeente op de website communiceert: ‘U kunt een Wijkhub zo binnenstappen. U hoeft geen afspraak te maken.’

Leefbaar Rotterdam maakt zich zorgen over de huidige openingstijden. De komende periode worden er namelijk nog veel meer wijkhubs geopend (in mei 2023 moesten er nog 15 worden geopend). Wij willen dat dit goed doordacht en gestructureerd gebeurd, want anders doen we iets met een bepaald doel (een benaderbare en dienstbare overheid terug in de wijken) wat ondertussen enkel op papier gebeurd en niet in de praktijk. Het bemannen van de wijkhubs lijkt ons geen probleem. De gemeente heeft immers genoeg personeel om deze wijkhubs structureel draaiende te houden. De bezetting tijdens de Eerste Herziening 2023 lag op maar liefst 14.215 FTE, wat neerkomt op een totale kostenpost van bijna 1,2 miljard euro.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven waarom er op dit moment geen structuur is rondom de openingstijden van de verschillende wijkhubs? Speelt ‘capaciteit’ hier een rol in?
  2. Hoeveel capaciteit wordt er op dit moment ingezet voor de wijkhubs en hoeveel capaciteit is er totaal nodig om alle wijkhubs structureel draaiende te houden?
  3. Hoe wordt er gestuurd op de bemanning van de wijkhubs? Wie is hier verantwoordelijk voor? Wordt dit centraal gedaan of per wijk/gebied? Hoe wordt dit overigens intern gewaardeerd of geëvalueerd?
  4. Is het college bereid om zo snel mogelijk in te grijpen op de huidige gang van zaken rondom de openingstijden van de wijkhubs? Zo ja, kan het college ons vertellen welke zaken er aangepast gaan worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Wij snappen dat het concept wijkhubs relatief nieuw is, dit gepaard kan gaan met fouten en dat het eindproduct er niet direct zal staan. Hoe ziet het college het eindproduct wijkhubs voor zich? Kan het bijvoorbeeld in gaan op bereikbaarheid, benaderbaarheid, bemanning, imago en uitstraling? Zal hier een structuur in zitten?
  6. Deelt het college de mening van Leefbaar Rotterdam dat wijkhubs óók open dienen te zijn op momenten wanneer een groot deel van de werkzame bevolking niet werkt, bijvoorbeeld op vrijdagavond (koopavond) of op zaterdagen? Zo ja, is hier al een plan voor wanneer dit gaat gebeuren en waar? Zo nee, waarom deelt het college deze mening niet en hoe verhoudt men dit zich tot een flexibele overheid die benaderbaar is?
  7. Hoe gaat het college voorkomen dat de wijkhub een ‘kastje naar de muur’ concept gaat worden? We snappen dat een medewerker niet altijd iemand direct goed kan helpen, maar welke waarborgen worden er genomen om deze kans te minimaliseren?

[1] https://www.rotterdam.nl/wijkhub