Zaterdag 20 november 2021 was de 20e verjaardag van Leefbaar Rotterdam. Op deze heugelijke dag presenteerden we in het bijzijn van alle (oud)partijleiders ons verkiezingsprogramma 2022-2026 onder de noemer ‘Gewoon voor Rotterdam’. Veiligheid, eerlijkheid, duidelijkheid, vrijheid van meningsuiting en respect blijven onze kernwaarden. Het zijn de pijlers waarop ons oplossingsgerichte verkiezingsprogramma gebouwd is.

Na de coronacrisis is de criminaliteit geëxplodeerd. We hebben te maken gekregen met nog meer zware druggerelateerde criminaliteit, met messengeweld onder jongeren en met straatintimidatie. Het geweld tegen vrouwen en meisjes is in onze stad schrikbarend en de seksuele straatintimidatie ongekend. Daar moet een eind aan komen. We hebben dan ook een compleet hoofdstuk aan de veiligheid en vrijheid van vrouwen in Rotterdam besteed. Ook de georganiseerde misdaad gaan we te lijf met een ‘Deltaplan georganiseerde misdaad’.

Daarnaast is een schone en hele buitenruimte essentieel. Wij pleiten voor intensivering van afvalinzameling, vaste parkmanagers en het beter gebruiken van stadsboulevards langs de waterkant. Ook veilig en vloeiend verkeer staat bij Leefbaar hoog in het vaandel. Dat betekent bijvoorbeeld dat we gaan stoppen met de vreselijke verkeers-experimenten. Ook moet de OV-druk op het centrum ontlast worden. We pleiten dan ook voor een nieuwe ondergrondse metroverbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein.

Het Rotterdamse ouderenbeleid mag van ons ook flink op de schop. We willen een terugkeer van huismeesters in de seniorenflats van Rotterdam. Ook wegbezuinigde zorgrestaurants moeten zo snel mogelijk weer hun deuren openen.

Verder pleit Leefbaar Rotterdam voor klimaatrealisme. De plannen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. En als Den Haag ons toch verplicht om van het gas af te gaan, mogen ze ook de knip trekken. We zetten liever in op het verduurzamen van huizen door bijvoorbeeld betere isolatie.

Lijsttrekker Robert Simons is erg blij met het verkiezingsprogramma: “We presenteren met trots ons oplossingsgerichte programma. Ons uiteindelijke doel is een stad waar we met z’n allen trots op zijn, een stad waarin onze kinderen veilig kunnen opgroeien en waarin onze ouderen van een fijne oude dag kunnen genieten. Een stad van ondernemende mensen, die tegen een stootje kunnen. Een stad zoals er maar één van is: Rotterdam.”

Benieuwd naar ons verkiezingsprogramma? Download hem hier! -> Verkiezingsprogramma 2022-2026.pdf