Bijna drie maanden geleden ging Rotterdam naar de stembus. En de uitslag was helder. Leefbaar Rotterdam werd dankzij jullie en tienduizenden andere Leefbaar-stemmers wederom de grootste. Vandaag kunnen wij jullie een coalitieakkoord presenteren waar schoon, heel en veilig weer bovenaan de politieke agenda staat. Een akkoord waarin de menselijke maat en goede dienstverlening een prominente rol spelen. Wij willen u graag vertellen welke mooie Leefbaar-punten zijn gerealiseerd, maar wij willen ook eerlijk zijn en eerst de andere kant van de medaille toelichten.

Schoon, heel en veilig

We kiezen voor forse investeringen in onze veiligheid. We gaan werken met pleinstewards, die vooral in de avond overlastgevers aanspreken op overlastgevend gedrag. We investeren extra in cameratoezicht, mosquito’s, wijkboa’s en surveillanten in het OV. En daarnaast gaan wij door met preventief fouilleren en de patseraanpak, zodat wij zwart geld en wapens van straat kunnen halen.

Rotterdam wordt weer schoner. Reinigingsteams gaan vaker, ook in het weekend, de stad in en halen elke dag ’s ochtends al de naastplaatsingen op. Tevens kunt u straks ook grofvuil bij de milieuparken in het weekend wegbrengen of in een tijdelijk milieupark. En vervuilers worden harder aangepakt door jaarlijks de boetes te verhogen voor naastplaatsingen.

Bouwen, huisvesting en ouderen

We gaan meer bouwen voor ouderen, starters, studenten en middeninkomens. Dit doen wij omdat wij geloven in een Rotterdam waar alle leeftijdsgroepen en inkomensgroepen een plekje kunnen/moeten krijgen.

Rotterdam kent al vele uitdagingen. We gaan daarom bij minister De Jonge erop aandringen om als Rotterdam een eerlijke bijdrage te leveren voor de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders: niet langer naar inwoneraantal, maar naar draagkracht, zodat Rotterdam meer wordt ontzien.

We maken werk van een fijne oude dag, waar eenzaamheid wordt bestreden. We investeren in zorgrestaurants, zodat senioren weer gezellig een balletje gehakt met elkaar kunnen eten. En onze belofte: gratis OV voor 65+ers blijft overeind.

Isolatie van huizen

We starten een grootschalig isolatie-offensief, zodat we de energierekening van Rotterdammers structureel kunnen verlagen. Daarnaast zorgen we voor praktische, gratis hulp voor Rotterdammers met een smalle beurs om het huis energiezuiniger te maken.

Windturbines op land

De afgelopen periode was er veel verzet vanuit Pernis, Hoogvliet en Rozenburg tegen de plannen voor windturbines op land. We gaan daarom met de Provincie het gesprek aan voor alternatieve locaties.

Parkeren

Niet alle maatregelen zijn we even gelukkig mee, we geven het eerlijk toe. Zo wordt het betaald parkeren binnen de Ring uitgebreid. Dit is vooral bedoelt om het zogenaamde ‘waterbed-effect’ tegen te gaan en wijkvreemde parkeerders, zoals parkerende forenzen, tegen te gaan. Om de bewoners tegemoet te komen gaan de kosten voor een 1e bewonersvergunning omlaag met 20%.

Financiële tekorten

De financiële tekorten op de zorg zijn enorm en komen ruim boven de 200 miljoen euro uit. Dit vraagt om keuzes, zodat wij ook de komende jaren goede zorg kunnen verlenen aan jong & oud en werk kunnen blijven maken van een veilige en schone straat. Daarom willen wij de komende jaren fors gaan inzetten op een efficiëntere overheid, zodat er meer geld vrijkomt voor u.

Er zijn er nog tal van andere punten die het benoemen waard zijn. Maar leest u dit vooral zelf! Onderaan de pagina vindt u dan ook het gehele coalitieakkoord, zodat u deze op het gemakje kunt nalezen.

U kunt de komende vier jaar op ons rekenen. Wij zullen er alles aan doen om uw stem zo goed mogelijk te dienen in het stadsbestuur en de gemeenteraad. Daar kunt u op rekenen. Omdat wij van onze stad houden.

Het coalitieakkoord is hier te downloaden -> Coalitieakkoord-2022-2026_Een-Stad_Rotterdam.pdf