Leefbaar Rotterdam kondigt aan dat Ingrid Coenradie per heden fractievoorzitter zal worden van Leefbaar Rotterdam. Daarmee volgt ze Bart van Drunen op die door zal gaan als raadslid.

Coenradie stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als tweede op de lijst, achter huidige wethouder en eerste locoburgemeester, Simons. Vanwege haar zwangerschap en de vereiste politieke betrokkenheid die toen nodig was, werd besloten om de overdracht van het fractievoorzitterschap uit te stellen. Gedurende deze tijd heeft Bart van Drunen het fractievoorzitterschap met toewijding en inzet waargenomen. Hierdoor bleef de continui╠łteit en stabilteit van de fractie gewaarborgd.

De fractie van Leefbaar Rotterdam kijkt met optimisme naar de toekomst en heeft vol vertrouwen in Ingrid als fractievoorzitter. De partij is Bart dankbaar voor zijn tomeloze inzet en is blij dat hij zich blijft inzetten in de fractie.