Leefbaar Rotterdam heeft van wijkbewoners meerdere signalen ontvangen over toenemende overlast op het Samuel Esmeijerplein in Het Lage Land. Onder meer overlast door hangjongeren en bedelaars werd hier gemeld. Naar aanleiding van de signalen zijn raadsleden ook op het plein geweest en hebben met wijkbewoners gesproken.

De overlast moet verleden tijd worden, daarom heeft Leefbaar schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester. Wij hebben hierin gepleit voor extra zichtbare handhaving en tevens voorzieningen voor de jeugd. Deze voorzieningen zijn ook een nadrukkelijke wens van de wijkraad.