De komende jaren gaat de gemeente Rotterdam tientallen miljoenen euro’s investeren in het verbeteren van de leefbaarheid van Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis en Heijplaat. Dit in het kader van de ‘Kleine Kernen Aanpak’. De plannen van deze aanpak liggen er al jaren, maar de financiering van deze plannen ontbrak. Hier komt nu verandering in.

Leefbaar Rotterdam is blij met deze plannen. De kleine kernen krijgen namelijk al jaren te weinig aandacht vanuit de Coolsingel. Dit gaat veranderen dankzij de broodnodige miljoenen om de kleine kernen een impuls te geven. Hieronder zie je de plannen per kleine kern.

Rozenburg

Op Rozenburg zullen er een aantal zaken aangepakt worden, waaronder de ontsluiting van bedrijventerrein de ‘Pothof’. Op dit moment moeten nog veel vrachtwagens door het centrum heen, wat soms onveilige situaties oplevert. Door het gebied op een andere manier te ontsluiten, zorgen we voor een betere bereikbaarheid van de Pothof en meer verkeersveiligheid voor de Rozenburgers.

Ook is er besloten om definitief over te gaan tot sloop van sporthal ‘De Rozet’. Al jaren ligt dit gebouw er verlaten en verloederd bij. Door de sloop komt er ruimte vrij voor woningbouw, welke broodnodig is. Hierdoor komen er meer woningen beschikbaar en kunnen meer Rozenburgers in hun geliefde dorp blijven wonen.

Daarnaast wordt het bibliotheekgebouw opgekocht en wordt deze beschikbaar gesteld aan het Rozenburgse verenigingsleven. Leefbaar Rotterdam vindt het verenigingsleven erg belangrijk. Het is dan ook een goede ontwikkeling dat hier extra aandacht naartoe gaat.

Leefbaar-wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Wijken en Kleine Kernen) is tevreden met de plannen: “Rozenburgers krijgen al jaren te horen dat er geld en middelen vrij zullen komen om zaken in het dorp aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de extra woningen waar de Rozenburgse jongeren naar smachten. Echter kwam de Coolsingel steeds niet over de brug. De tijd van praten is nu voorbij, we gaan nu over tot daden.” 

Tekst gaat verder onder het filmpje

 

Hoek van Holland

Het geld zal in Hoek van Holland onder meer besteed worden aan het opknappen van het Brinkplein en de omgeving, de uitvoering van de TROP en een veiligheidshub waar Hoekenezen terecht kunnen met vragen en opmerkingen over veiligheid.

Raadslid, en Hoekenees, Joey de Waard van Leefbaar Rotterdam ziet dit als een belangrijke stap in de goede richting: ‘Ik ben er enorm blij mee dat er eindelijk geld komt naar Hoek van Holland. We hebben er lang op moeten wachten. Ik ga de komende jaren in de gemeenteraad erop toezien dat het geld besteed gaat worden aan de goede dingen voor Hoek van Holland. Mijn inzet is: Een aantrekkelijk Brinkplein en een badplaats met goede voorzieningen voor de Hoekenezen en toeristen.’

Tekst gaat verder onder het filmpje

 

Pernis

Pernissers hebben goede ideeën over verbeteringen in het dorp. Een aantal van die suggesties gaat het college overnemen en uitvoeren. Raadslid Joey de Waard: “Pernis is een mooi gemoedelijk dorp met veel bewoners die de handen uit hun mouwen willen steken ten behoeve van hun dorp. Als Leefbaar hebben we er bij het college op aangedrongen om bewoners hierin te faciliteren. Goed om te horen dat een aantal plannen ook daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht.”

 Zo hadden de inwoners van Pernis de wens om het Metroplein een opknapbeurt te geven. Dit is tenslotte het visitekaartje voor bezoekers die met de metro in Pernis aankomen. Het college heeft aangegeven hier ook daadwerkelijk werk van te gaan maken; het Metroplein krijgt een fikse vergroeningsslag.

Ook wordt de waterkant aantrekkelijker gemaakt, zodat men er ook fijn kan recreëren. Zo zal er meer groen aangebracht worden en komen er een aantal sporttoestellen. Daarnaast zullen er op een aantal fietspaden extra verlichting worden aangebracht, zodat fietsers ook tijdens de late uurtjes er met een veiliger gevoel kunnen fietsen.

Leefbaar-wethouder Robert Simons over de plannen: “De plannen die we gaan realiseren zijn wensen die al een aantal jaren in Pernis leven. Echter, is er door voorgaande colleges nooit geld voor gereserveerd, nu wel. Pernis, één van de havendorpen van de gemeente Rotterdam, mag nu wel eens resultaten gaan zien.”

Tekst gaat verder onder het filmpje

Heijplaat

Het geld op Heijplaat zal voornamelijk besteed worden aan het ontwikkelen van het Zuidpunt en het herinrichten van het Oude Dorp.

Raadslid Joey de Waard van Leefbaar Rotterdam ziet dit als een belangrijke stap in de goede richting:

“Heijplaat heeft een mooie groene strook aan de zuidkant met veel potentie om er echt iets moois van te maken. Helaas heeft het de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het verdient.

 Het zuidpunt van Heijplaat heeft met de kinderboerderij De Hey een belangrijke plek voor de gemeenschap, met name voor gezinnen met jonge kinderen. Deze kinderboerderij draait voornamelijk op vrijwilligers en zij verdienen meer steun om de kinderboerderij goed draaiende te houden.

 Daarnaast is het hoog tijd om het gesloten Zeemanshuis en het zwembad op te knappen. Gelukkig komen hier nu de benodigde centen voor. De Heijplaters verdienen dit!”