2023 was een hectisch en moeilijk jaar waarbij ons land en onze stad zijn geconfronteerd met de ene crisis na de ander. Op het gebied van koopkracht, stikstof, asiel, wonen en wat ons betreft ook veiligheid met een enorme hoeveelheid explosies in Rotterdam. Problemen die vragen om een strijd om de lange adem. Sommige zaken kunnen we aanpakken in Rotterdam en sommige zaken kunnen we enkel aanpakken via de landelijke politiek in Den Haag. Leefbaar Rotterdam strijdt iedere dag vanuit de Rotterdamse gemeenteraad voor de Rotterdamse belangen. Wat ons betreft is dat inzetten op ‘law and order’ op gebied van veiligheid, een stevig asielbeleid omdat wij al genoeg problemen op ons bordje hebben én een stad die goed is voor onze ouderen die de stad hebben opgebouwd de afgelopen decennia.

In 2023 hebben we op deze drie zaken stappen in de juiste richting gezet. We breken af met het softe beleid van de afgelopen jaren met PvdA en GroenLinks in het vorige college. Zij lieten de ouderen in de kou staan, wantrouwden onze politieagenten en stonden voor een ‘kom maar binnencultuur’ wat betreft asielzoekers. Leefbaar Rotterdam doet het gelukkig totaal anders. We lichten een paar zaken uit die we in 2023 hebben gerealiseerd:

Rotterdam heeft het strengste asielbeleid van Nederland

VVD-staatssecretaris Eric van den Burg wil maar wat graag duizenden asielzoekers extra aan Rotterdam toewijzen. Met Leefbaar Rotterdam in het Stadsbestuur houden wij dat actief tegen. Rotterdam heeft de afgelopen decennia genoeg nieuwkomers ontvangen en wat ons betreft is het wel welletjes geweest. Daarom komt er geen asielzoeker meer bij in onze stad.

We investeren een recordbedrag in een veilige stad

De stad is niet veilig genoeg. Daarom investeren we een recordbedrag van ruim 200 miljoen euro aan veiligheid, met als doel om criminaliteit te voorkomen maar óók om criminelen die tegen de lamp aanlopen harder te bestraffen. Hard met een hart dus. We investeren fors meer in Toezicht & Handhaving in het openbaar vervoer in de avond, Pleinstewards die overlastgevers in de wijk aanpakken én fouilleren we drie keer zoveel op wapenbezit.

Ouderen weer waarderen in plaats van schofferen

Het vorige PvdA/GroenLinks-college bezuinigde op onze ouderen. Zorgrestaurants werden gesloten, er werd bezuinigd op ouderenvoorzieningen en het college deed niets om de vertrouwde huismeesters in seniorenflats te behouden. Wij draaien deze bezuinigingen weer terug! Sterker nog: de komende jaren gaan we het aantal zorgrestaurants en huismeesters uitbreiden en maken we geld vrij voor Thuisplusflats: seniorenflats waarbij zorg en ondersteuning inpandig is.

Buitenruimte op orde: aan de slag voor een schone straat

De komende jaren doen we meer tegen straatafval en zetten we in op een schone buitenruimte. Met het in 2023 aangenomen plan ‘SchoonR’ maken we niet alleen het wegbrengen van afval gemakkelijker, maar zorgen we er ook voor dat het actiever wordt opgehaald. En wie doelbewust een rotzooi maakt, krijgt een fors hogere boete.

Bouwen van nieuwe woningen

We blijven doorbouwen voor onze kinderen, voor onze ouderen en voor onze toekomst. In totaal wordt er 56 miljoen euro gereserveerd om door te gaan met het bouwen van betaalbare woningen, terwijl de woningmarkt volledig op slot zit. Daarnaast hebben we plannen ontwikkeld om de komende jaren 30.000 woningen te bouwen in de Oostflank, dit is het gebied tussen Prins-Alexander en Zuidplein.

Aanpak verloederde winkelstraten

Rotterdam trekt extra geld uit om verloederde winkelstraten aan te pakken in Charlois en Crooswijk. Op initiatief van Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie wordt er de komende jaren een aanpak uitgerold die ondermijning tegen moet gaan. Verloederde winkelstraten worden vaak prooi van drugscriminaliteit. Denk hierbij aan dealen in de straat, witwassen en afpersing van winkeliers. Met de aanpak gaan we komende tijd aan de slag, te beginnen op de Slinge, Wolphaertsbocht en Crooswijkseweg.

Eindelijk aandacht voor de Kleine Kernen

De komende jaren investeren we tientallen miljoenen in het verbeteren van de leefbaarheid van Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg en Heijplaat. Voor ieder dorp zijn er meerdere plannen in de pijpleiding. Een aantal voorbeelden:
• Het opknappen van het Brinkplein, hét dorpsplein van Hoek van Holland;
• Het slopen van de Rozet, zodat woningbouw eindelijk mogelijk wordt gemaakt voor woningzoekende Rozenburgers;
• Het beter inrichten van het metroplein en de waterkant van Pernis;
• Het opknappen van de groene zuidkant van Heijplaat, zodat het weer een mooie en aantrekkelijke plek wordt voor de Heijplaters.