Leefbaar Rotterdam heeft ervoor gezorgd dat de Rotterdamse aanpak van huiselijk geweld wordt verbeterd. Leefbaar-wethouder Ronald Buijt, die zorg in zijn portefeuille heeft, heeft een plan opgesteld om huiselijk geweld beter aan te pakken. De aanpak richt zich vooral op de hulp aan de slachtoffers. Tijdens de gemeenteraad van 25 januari diende Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst vier moties in om de aanpak verder uit te breiden met middelen om plegers beter aan te kunnen pakken, al deze moties werden aangenomen.

“We zijn blij met de aanpak huiselijk geweld. Slachtoffers helpen is ontzettend belangrijk, maar het is ook van groot belang dat de plegers hard worden aangepakt. Te beginnen door hun echt als misdadiger te gaan zien.”, zo zegt Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst.

Huiselijk geweld is een alomvattende term voor diverse vormen van ellende die achter de voordeur afspelen. Intiem geweld dat jarenlang voortduurt en soms ook escaleert in zelfmoord, omdat de druk van al het geweld te groot wordt. Of in moord. Femicide is een term die landelijk nog te onbekend is, terwijl er gemiddeld 1 keer per 8 dagen een vrouw koelbloeding wordt vermoord door haar partner of ex-partner. “Zo’n groot probleem is nog zo onbekend. We moeten als Rotterdam keihard optreden tegen huiselijk geweld en femicide een stuk bekender maken, maar vooral zorgen dat huiselijk geweld snel wordt gestopt en niet tot femicide leidt.”, aldus Caroline.

Huiselijk geweld is een veelkoppig monster dat niet slechts over nazorg en preventie gaat. Wat Leefbaar Rotterdam betreft ook over een harde hand richting de plegers. “Ik ben blij dat onze vier moties zorgen voor een integrale aanpak van huiselijk geweld.”, zo zegt Caroline na afloop van de raad. De moties kregen ruime steun in de Rotterdamse gemeenteraad. Hierdoor kunnen stalkers in de toekomst ook een online gebiedsverbod krijgen, kunnen telefoongesprekken worden afgetapt en komt er een pilot met camerabewaking bij slachtoffers. Met het aftappen van telefoontjes en de camerabewaking kan er een strafdossier worden opgebouwd tegen de stalker.

In de integrale aanpak van huiselijk geweld is het van groot belang, soms zelfs van levensbelang, dat instanties goed samenwerken. Daarom werd er ook een motie ingediend om te onderzoeken hoe instanties de dossiers van notoire veelplegers met elkaar kunnen koppelen.

“Ik wil nogmaals benadrukken dat het onbegrijpelijk is dat voor criminelen alles uit de kast wordt getrokken, terwijl de slachtoffers van huiselijk geweld of intiem terreur moeten smeken voor maatregelen. We zijn daarom erg blij met dit beleidsplan huiselijk geweld en de goede inzet van onder andere Veilig Thuis, Filomena en de samenwerking met het Erasmus MC hierin. Iedere vernedering of klap kan letterlijk en figuurlijk de laatste zijn van een Rotterdammer.”, zo benadrukt Caroline.

Criminaliteit achter de voordeur moet gestopt worden. Bij de aanpak van drugsbaronnen wordt alles uit de kast getrokken, maar bij huiselijk geweld niet. Caroline: “Daarom zijn we blij dat burgemeester Aboutaleb heeft toegezegd met het Openbaar Ministerie en de Politie te gaan praten over welke middelen het strafrecht biedt om plegers van huiselijk geweld harder aan te pakken. Met daarnaast onze vier aangenomen moties wordt de Rotterdamse aanpak van huiselijk geweld nog sterker”.