Bewoners van de vier grote appartementencomplexen in de omgeving van de Heindijk, de eerste gemeentelijke pilotwijk die van het gas ging en op het warmtenet werd aangesloten, zijn zich vlak voor de Kerst rot geschrokken. Zij kregen eindafrekeningen tot wel 1900 euro. En dat terwijl afgesproken was dat de overstap naar het warmtenet niet voor hogere energierekeningen zou stijgen.

Woonbron heeft na veel druk van zowel bewoners als Leefbaar besloten om de incassoprocedures te stoppen. Daarnaast gaat Woonbron in gesprek met de energieleverancier. Goede ontwikkelingen, we blijven alles nauwlettend in de gaten houden. Ons standpunt is en blijft: Bewoners moeten niet opdraaien voor de overstap naar het warmtenet, de hoge eindafrekeningen moeten dus van tafel!