De gezellige bruine kroeg is in groot gevaar! Althans, als we het artikel van het AD[1] moeten geloven. Zij stellen namelijk dat het aantal bruine kroegen in onze stad in rap tempo afnemen. Waar het Centraal Bureau voor de statistiek in Nederland vijftien jaar geleden nog 12.065 bruine kroegen telde, waren dit er eind vorig jaar nog slechts 8.260. Volgens de Koninklijke Horeca Nederland stoppen veel ondernemers met hun café, daar waar opvolging uitblijft. Soms wordt een doorstart gemaakt met een ander concept, waardoor de sfeervolle bruine kroeg wordt omgetoverd in een hippe koffiezaak.

Leefbaar Rotterdam hecht veel waarde aan de bruine kroegen in onze stad. Zoals ook in het artikel gesteld, vervullen de bruine kroegen naast een hoop gezelligheid, ook een sociale functie. In gemeentes als Tilburg en Amsterdam is de discussie al losgebarsten over hoe zij de bruine kroeg gaan beschermen. Zo wordt er in deze gemeentes gekeken of de bruine kroegen bijvoorbeeld als gemeentelijk monument kunnen worden aangemerkt.

Wat Leefbaar Rotterdam betreft beschermen we ook in Rotterdam onze bruine kroeg. Wij zijn dan ook benieuwd wat de gemeente al doet, of kan doen om de pareltjes van onze stad in leven te houden.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Is de wethouder het met Leefbaar Rotterdam eens dat de traditionele bruine kroeg een belangrijke sociale functie in de stad vervult?
  2. Is er in Rotterdam geldend beleid om de segmentering van zaken met een horecavergunning divers in aanbod te houden?
  3. Zijn de cijfers van het verdwijnen van de bruine kroeg in Rotterdam vergelijkbaar met de trend in Nederland algemeen? Is de wethouder bereid deze cijfers te delen?

Is de wethouder bereid om de mogelijkheden voor het beschermen van de traditionele bruine kroeg te onderzoeken? Zoals bijvoorbeeld deze kroegen de status van gemeentelijk monument te geven?

Deze schriftelijke vragen zijn ingediend door raadslid Bart van Drunen

[1] https://www.ad.nl/koken-en-eten/het-traditionele-cafe-staat-onder-druk-maar-het-zijn-juist-de-pareltjes-in-de-moderne-maatschappij~a7dcc14a//