De verenging voor Nederlandse ggz-organisaties, het Landelijk Platform voor Psychische Gezondheid MIND en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maken zich zorgen over de grote groep mensen met ernstige aandoeningen die herhaaldelijk bij de huisarts aanklopt voor hulp. Eerder deze week maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bekend dat de wachtlijsten voor specialistische zorg de afgelopen maand verder zijn opgelopen. Op dit moment wachten zo’n 85.000 mensen op ggz-hulp. Daarbij moet meer dan de helft van de mensen langer wachten dan de afgesproken norm.

Leefbaar Rotterdam ontvangt de signalen van de oplopende wachttijden ook en wij maken ons dan ook grote zorgen hierover. Daarom hebben wij graag inzichtelijk hoe groot het probleem op dit moment is en verwachten wij van het college inspanningen deze wachttijden in Rotterdam te minimaliseren

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Wat is de omvang van het probleem omtrent wachtlijsten in de ggz op dit moment in Rotterdam?
  2. Is het oplopen van de wachtlijsten in de ggz van toepassing op alle percelen?
  3. Hoe veel Rotterdammers moeten langer wachten dan de afgesproken norm?
  4. Op welke manier krijgen Rotterdammers die op wachtlijsten staan voor ggz-hulp op dit moment passende zorg aangeboden terwijl zij wachten op specialistische zorg?
  5. Zijn er reeds plannen gemaakt de wachtlijsten voor specialistische ggz-hulp in te korten? Zo ja, welke? Zo nee, is de wethouder bereid hierin te investeren?