Onlangs bereikte ons verontrustende berichten over het aantal aangemelde en beschikbare AED’s in Rotterdam. In de afgelopen jaren is in samenwerking met de Hartstichting een dekkend AED-netwerk verzorgd voor de stad. Daarnaast kunnen particulieren beschikbare AED’s blijven aanmelden, bijvoorbeeld via City AED. Deze stichting heeft vervolgens een samenwerking met HartslagNu, het reanimatie oproepsysteem van Nederland waar veel AED’s zijn aangemeld.

Echter loopt het nu spaak tussen deze twee stichtingen. Niet alle defibrillatoren die City AED heeft aangemeld, zijn daadwerkelijk opgenomen in het oproepsysteem van HartslagNu. In Rotterdam zien we nu dan ook bijvoorbeeld dat er zo tientallen rode vlekken zijn op de kaart van HartslagNu. Dit zijn locaties waar nog een AED mist (zie bijlage). Volgens City AED zijn er echter op of rondom die locaties wel AED’s aanwezig. HartslagNu heeft inmiddels zelfs aangegeven geen nieuwe aanmeldingen van AED’s door City AED meer op te nemen in het oproepsysteem. Deze gehele situatie bevreemd ons, aangezien we ons als stad altijd hard maken voor hartveiligheid door een dekkend netwerk van AED’s te realiseren.

Leefbaar Rotterdam maakt zich grote zorgen over deze gang van zaken. Gezien de urgentie, kan dit wat ons betreft niet langer wachten en is snelle en gepaste actie vereist. Een dekkend netwerk, in combinatie met een goed werkend oproepsysteem is noodzakelijk. Het kan niet zo zijn dat er door een conflict tussen deze twee stichtingen slachtoffers vallen en hier de dupe van worden. Er is duidelijk samenwerking nodig tussen deze twee stichtingen, waar de gemeente goed als bemiddelaar kan optreden.

Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u op de hoogte van het ‘conflict’ tussen deze twee stichtingen?
  2. Deelt de gemeente de mening van Leefbaar Rotterdam dat het goed is om als bemiddelaar op te treden in het conflict tussen deze twee partijen? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u uitleggen welke samenwerkingsverbanden de gemeente Rotterdam precies heeft met deze twee stichtingen, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidierelatie?
  4. Bent u bereid met HartslagNu in gesprek te gaan over het weigeren van de registratie van openbare AEDs, aangemeld door City AED, in het belang van de hartveiligheid in Rotterdam?
  5. Kunt u reflecteren op de rode vlekken op de kaart van HarstlagNu? Is dit het gevolg van de vertroebelde samenwerking tussen de twee stichtingen, of heeft Rotterdam geen dekkend AED-netwerk (meer)?
  6. Indien er inderdaad AED’s missen binnen de 6-minutenzones, welke acties bent u bereid te ondernemen om toch een dekkend netwerk van AED’s te creëren?