Leefbaar Rotterdam heeft vol verbazing en onbegrip kennisgenomen van het besluit om de spreektijden van grote partijen drastisch te verminderen. In plaats daarvan krijgen kleine partijen, met een of twee zetels, relatief veel meer spreektijd.

In de praktijk betekent dit dat Leefbaar Rotterdam, de partij die met afstand de grootste partij van de stad is, haar spreektijd tijdens commissiedebatten ziet verdampen van 20 minuten naar 13 minuten. Hiermee leveren wij bijna de helft van onze spreektijd in. Ongehoord, antidemocratisch en een regelrechte klap in het gezicht van de Rotterdamse kiezer.

Leefbaar Rotterdam is groter dan het CDA, NIDA, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP bij elkaar. Deze partijen krijgen straks gezamenlijk 54 (!) minuten spreektijd tijdens een commissiedebat, waar Leefbaar Rotterdam er nog maar 13 overhoudt. Wat heeft dat nog met het respecteren van de democratie te maken? Leefbaar Rotterdam heeft tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezing een veel steviger mandaat van de Rotterdammers gekregen om hen te vertegenwoordigen. Een deel van de Rotterdamse politieke partijen heeft hier klaarblijkelijk geen respect voor.

Vele kleine partijen, met name ter linkerzijde, hebben hiervoor gekozen. Wij weten dat nivelleren een feestje voor links is, maar dat zij met deze drift het democratisch bestel aantasten is voor ons een enorme brug te ver. Leefbaar Rotterdam respecteert wél de wil van de Rotterdammer en zal zich met hand-en-tand verzetten tegen deze linkse coupe van splinterpartijen uit de gemeenteraad.