Op 18 november jongstleden publiceerde Dagblad010 een artikel met de titel “Noodmonumentje voor gevallenen bij vliegveld Waalhaven” [1]. Hierin wordt verhaald over een onlangs opgericht monumentje ter herinnering aan de 51 gesneuvelde Nederlandse militairen op- en rond het vliegveld Waalhaven begin mei 1940.

Op Parmentierplein in het gebied Waalhaven Zuid in Rotterdam staat een eenvoudige plaquette die herinnert aan de slag om het vliegveld Waalhaven in de meidagen 1940. Het gaat dan vooral om de Engelse vliegers van de RAF die in de luchtslag boven het vliegveld het leven lieten. De plaquette werd op 3 mei 2016 onthuld. Jaarlijks vindt op die plek een kleine herdenking plaats voor deze gevallenen.

Het recent opgerichte monumentje is een particulier initiatief van Ton Meulmeester een neef van K.W. Meulmeester, één van de gesneuvelde Nederlandse militairen, om aandacht te geven aan de Nederlands gesneuvelde soldaten op die locatie in mei 1940. Het initiatief is bekend en gemeld bij o.a. het (deel)gemeente, Stadsarchief Rotterdam en de wijkraad in Charlois maar heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd, daarom de keuze tot dit tijdelijk houten kruis naast de plaquette voor de gesneuvelde Engelse militairen.

Leefbaar Rotterdam en mede-indieners vinden het onbegrijpelijk dat er nog geen permanent herdenkings-monument bestaat voor deze 51 Nederlandse militairen die op die locatie het hoogste offer brachten voor vrede en veiligheid en de verdediging van Rotterdam. Bij de slachtoffers bevonden zich ook Rotterdammers, zoals G. Kooijman, W.J. Dönzelman en H. Nieuwkamp.

Als voorbeeld moge dienen de plaquettes die de Gemeente Den Haag heeft aangebracht op de locatie van het voormalige hulpvliegveld Ockenburgh aan de Wijndaelerweg om de Nederlandse militairen te gedenken die daar zijn gesneuveld in mei 1940 [2].

Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u bekend met het artikel?
  2. In het artikel wordt gesteld dat het initiatief bekend is en gemeld bij o.a. de (deel) gemeente, Stadsarchief Rotterdam en de wijkraad in Charlois. Al enige tijd leeft de wens om hier een permanent monument op te richten, zie hiervoor ook het artikel van RTV Rijnmond uit 2020 [3]. Is het college op de hoogte van dit particuliere initiatief en de wens voor een permanent herdenkingsmonument?
  3. Vindt u net als ons het onbegrijpelijk dat er geen permanent herdenkingsmonument is voor de 51 gesneuvelde Nederlandse militairen op de genoemde locatie? Zo niet waarom niet?
  4. Is het college bereid om hier ook daadwerkelijk werk van te gaan maken en binnen afzienbare tijd een permanent herdenkingsmonument voor deze 51 gesneuvelde Nederlandse militairen te realiseren? Zo niet, waarom niet?

We zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://dagblad010.nl/Rotterdam%20&%20Regio/noodmonumentje-voor-gevallenen-bij-vliegveld-waalhaven

[2] https://www.tracesofwar.nl/sights/58903/Plaquettes-Hulpvliegveld-Ockenburgh.htm

[3] https://www.rijnmond.nl/nieuws/197662/gesneuvelde-militairen-bij-vliegveld-waalhaven-verdienen-monument