Zowel de VN als alle Europese staten hebben het veroordeeld. Resolutie 541 van de Veiligheidsraad noemde de bezetting onwettig en misdadig. De mensonterende landroof en de moord op onschuldige mannen, vrouwen en kinderen vond heel openlijk plaats. Sindsdien is er niets veranderd en bestaat er een status quo. Nadat ze uit hun huizen en van hun land waren verdreven werd in sommige van hun gebedshuizen op een schofterige wijze de spot gedreven met hun religie. Altaren en andere voorwerpen werden ontheiligd en hele gebouwen met de grond gelijk gemaakt.

Toch kijkt de wereld toe en grijpt niet in.

Ik moest eraan denken, toen DENK het conflict in Israël naar de gemeente wilde importeren.

Als geschiedenisdocent kreeg ik veel te maken met leerlingen, die hun kennis haalden uit het toenmalig Gülen-instituut aan de Diergaardesingel. Hun bronnen, boeken uit dat instituut, bulkten van het extreem nationalistische sentiment. In één van die boeken stond b.v. dat de ruggengraat van het Russisch tsaristische leger, de Kozakken, door christenen misleidde Turken waren, die – eenmaal tot inzicht gekomen – allemaal weer terug wilden keren in de Turkse moederschoot. Kortom, wij kennen die manier van denken als Blut und Boden theorie, uitgangspunt van het Duitse nationaal SOCIALISME.

Toen ik voor het eerst in Israël kwam, hoorde ik de oproep tot gebed van de moskee. Goh, dacht ik, die Israëli kennen wel godsdienstvrijheid, want in Antalya, dat ik daarvoor bezocht had, stond geen kerk en werd ook ik ongewild voortdurend opgeroepen tot gebed.

Die bovengenoemde VN-resolutie gaat over de illegale bezetting en van Noord-Cyprus door Turkije. Het waren Grieks Orthodoxe kerken die zijn geschonden en de verdreven, vermoorde en mishandelde mensen zijn Grieks Cyprioten. Stel dat die nu raketten op het Noordelijk deel van Cyprus gaan afschieten met de bedoeling zoveel mogelijk Turks Cyprioten te doden, zouden ze dan door de denkers van Denk als verzetsstrijders worden gezien? Zou terugschieten om de schutters en hun materiaal te vernietigen een misdaad tegen de mensheid zijn? Het is natuurlijk even omschakelen, maar ik vraag me in alle gemoedsrust af, waarom de raadsleden van DENK als ze het over bezetting en geweld hebben, niet begrijpen dat ze zich als dependance van Erdogans AK partij op verschrikkelijk glad ijs begeven?

Ik denk dat het komt, omdat ze vanaf hun geboorte bewust zijn gemaakt van hun vermeende superioriteit. Ze zijn moslim en ook nog eens Turk: twee keer zo goed dan een ander. Het feit dat vele politiek correcte Nederlanders hen geen strobreed in de weg leggen, versterkt die gevoelens alleen maar. Het is nog maar even wachten en iedereen zal het erkennen en zich erbij neerleggen, horen ze in hun gebedshuizen.

Net als in 1453 bij de val van Constantinopel, toen alle bewoners spontaan moslim werden, zoals een leerling (5 VWO!) ooit beweerde met kennis uit het Gülen-instituut. Mijn opmerking dat ze allemaal over de klink gejaagd werden, hoorde hij hoofdschuddend aan: dat was natuurlijk kortzichtige anti-Turkse propaganda. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen, dat hij na het onderzoeken van andere bronnen ruiterlijk toegaf, dat ik toch gelijk had.

Dat zie ik de raadsleden van Denk niet doen.