Op dinsdagavond 23 maart opende De Telegraaf het artikel ‘Europese Commissie: aardgas is ‘duurzame brandstof’ als volgt: ‘Terwijl Nederlandse huishoudens al vier jaar wordt verteld dat ze van het gas af moeten om het klimaat te redden, staat de Europese Commissie op het punt om aardgas aan te wijzen als duurzame brandstof’ [1]. Wij zouden het niet beter kunnen omschrijven.

Talloze aanleidingen en redenen om te stoppen met het zinloze project, om woningen van het gas af te halen, hebben (vooralsnog) niet geholpen. Dat uitgerekend de Europese Commissie, voor veel partijen toch wel de ‘holy grail’ van de politiek, nu impliciet het kabinetsbeleid en dit collegebeleid onderuit haalt, zien wij toch wel als een teken van dogmatisch bestuurlijk handelen. Leefbaar Rotterdam is al jaren klimaatrealist en wij waarschuwen het college al lange tijd dat de huidige plannen onhaalbaar en onbetaalbaar zijn.

Leefbaar Rotterdam ziet het mogelijke standpunt van de Europese Commissie – aardgas wordt mogelijk binnen Europese regelgeving onder de noemer ‘groene investering’ geschaard – als dé gamechanger om te stoppen met deze waanzinnige plannen om Rotterdammers van het gas af te halen. Wat moet een Rotterdammer die op de Heindijk, Het Lage Land of in Pendrecht woont nou wel niet denken wanneer hij of zij ziet dat alle omringende landen juist op het gas gaan (met behulp van subsidie), terwijl zij zich bont(e) en blauw betalen om zelf van het gas af te gaan? De Rotterdammer en de Nederlander hebben niets aan dogmatische bestuurders die hun eigen gelijk boven het belang en de portemonnee van de burger plaatsen.

De Europese Commissie zou in haar concepttekst stellen dat aardgas een ‘transitiebrandstof’ is voor landen die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie. Maar wat blijkt; ons oliegebruik ligt boven het Europese gemiddelde (36,3%) en bij uitvoering van het Klimaatbeleid stijgt het nog verder naar een bandbreedte van 41,4 tot 42,2% in 2030. Dat terwijl het aandeel van aardgas sterk terug loopt; van 40,7% in 2018 naar 26,6 tot 28,6% in 2030. Het blijft dus een significant aandeel van onze energiemix en is tevens vele malen schoner dan olie [2]. Kortom, volgens de richtlijnen van de Europese Commissie is er iedere aanleiding toe om vandaag nog te stoppen met het aardgasvrij maken van woningen in dit land.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Is de wethouder bekend met het artikel van De Telegraaf en hoe kijkt hij naar de inhoud ervan?
  2. Deelt de wethouder de mogelijk aankomende mening van de Europese Commissie, waarbij aardgas wordt gezien als een groene investering? Zo ja, wil hij dan per direct stoppen met het aardgasvrij maken van woningen? Zo nee, waarom doet de wethouder dan aan selectief shoppen van Europees beleid aangezien hij talloze voorgaande Europese klimaatregels van klimaatdon Frans Timmermans (PvdA) wel volgt? Graag een heldere toelichting.
  3. In hoeverre is het huidige Nederlandse en Rotterdamse beleid, omtrent het aardgasvrij maken van woningen, nog geloofwaardig te verkopen aan de Rotterdammer? Zo ja, kan hij beargumenteren waarom dit beleid nog geloofwaardig is terwijl omringende landen juist verduurzamen door aan het gas te gaan?
  4. Nederland is in sterke mate afhankelijk van olie, zo stelt Pieter Boot (sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie) van PBL. Hoe rijmt de wethouder de cijfers van Pieter Boot met de mogelijke stellingname van de Europese Commissie waarbij aardgas een transitiebrandstof is voor landen met een sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (waar Nederland onder valt)?
  5. Welke indicatoren dragen het huidige beleid om woningen van het gas af te halen?
  6. Is de wethouder bereid om per direct te stoppen met het Rotterdamse beleid van woningen van het gas halen?
  7. In het AD pleit wethouder Kurvers voor meer middelen vanuit het Rijk voor de bestaande woningvoorraad, anders zijn er straks te veel achterblijvers. In totaal is in Rotterdam ruim drie miljard euro nodig om zo’n 36.000 woningen van mensen met een kleine beurs toekomstbe­sten­dig te maken, aldus de wethouder [3]. Dat komt neer op ruim 83.000 euro per woning, een astronomisch bedrag. Hoe hoog is het bedrag als je het aardgas verhaal er van loskoppelt? Gaat het dan om gemiddeld 43.000 euro per woning? Zo nee, welk bedrag dan wel? En uit welke componenten zijn deze kosten opgebouwd? Graag een heldere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Geert Koster & Robert Simons

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1973281422/europese-commissie-aardgas-is-duurzame-brandstof?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf

[2] https://www.pbl.nl/blogs/de-wonderbaarlijke-toename-van-het-nederlandse-olieverbruik

[3] https://www.ad.nl/rotterdam/tienduizenden-rotterdamse-woningeigenaren-komen-in-geldproblemen-door-opeenstapeling-van-kosten~a2b7b465/