Auto’s met harde muziek, lachgasgebruik tot diep in de nacht, openlijk dealen, wildplassen, intimidatie: veel pleinen, parkeerplaatsen en hofjes zijn de laatste jaren geterroriseerd door hangjongeren en drugsdealers. Leefbaar Rotterdam heeft straatoverlast dan ook hoog op de politieke agenda gezet en is blij dat er een stevige aanpak komt. Zo komen er: pleinstewards, structureel 10 miljoen euro per jaar aan investeringen in extra wijkhandhavers en wordt er vaker gehandhaafd in de nacht en buiten de ring.

‘Straatoverlast is een giga-probleem in Rotterdam’, stelt Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie. ‘Hangjongeren en drugsdealers zorgen voor veel geluidsoverlast en intimiderende situaties. Ze houden omwonenden uit hun slaap en de volgende dag ligt de straat bezaaid met McDonald’s verpakkingen, lege blikjes, kapotte ballonnen en glasscherven.’

Dit was eind 2021 voor Leefbaar Rotterdam de reden om een straatoverlast-meldpunt op te zetten. In iets meer dan een maand tijd kregen zij 205 meldingen binnen. ‘We vroegen Rotterdammers niet alleen de straatoverlast te melden, maar ook om oplossingen aan te dragen’, vertelt Coenradie: ‘Hierdoor hebben wij begin vorig jaar het Aanvalsplan Straatoverlast gelanceerd met 29 concrete oplossingen, zoals straatoverlast stewards, vaker (nachtelijk) surveilleren en verkeersmaatregelen, zoals herinrichting en drempels. Deze zijn grotendeels overgenomen door de gemeente. Dit bewijst: de echte oplossingen komen vanuit de Rotterdammers zelf.’

Deze oplossingen van Rotterdammers zijn nu gemeentebeleid geworden:

 • De inzet van pleinstewards: dit zijn toezichthouders zonder bevoegdheden die tussen 21:30 en 01:30 uur de straat opgaan. Zij gaan locaties af waar de overlast het groots is, waaronder de locaties uit ons meldpunt.
 • Handhaving wordt uitgebreid naar de gebieden buiten de ring en tot 02:00 uur op vrijdag- en zaterdagavond. De aangegeven overlastplekken uit het meldpunt van Leefbaar worden meegenomen in de rondes.
 • Extra investeringen in wijkhandhavers: 4,5 miljoen euro in 2023 en vanaf 2024 10 miljoen euro per jaar.
 • Alle aangegeven overlastplekken worden meegenomen in surveillancerondes van de politie.
 • Straatoverlast is nu een vast agendapunt in de veiligheidsoverleggen in de gebieden.
 • De locaties uit het plan worden voorgesteld aan de politie voor de inzet van mobiele flitspalen.
 • De voorstellen van verkeersmaatregelen op overlastplekken uit het straatoverlastplan, zoals drempels, gele strepen en parkeerplaatsen (deels) afsluiten, worden opgepakt via het verkeersoverleg.
 • Dienstverlening naar vrijwilligers die afval ophalen wordt verbeterd door het laagdrempeliger te maken en te checken of de huidige materialen toereikend zijn.
 • Met het bedrijfsleven wordt gekeken om campagnes tegen straatafval te intensiveren.
 • Directie veiligheid en politie bekijken de mogelijkheden om voorlichting over straatoverlast te intensiveren.
 • Groot onderzoek naar extra afvalbakken (uitkomsten in Q2).

Bekijk hieronder de reportage uit 2021 van Rijnmond over ons ‘Meldpunt Straatoverlast’