Er zijn honderden, zo niet duizenden, sociale huurwoningen met schimmelproblemen in Rotterdam. Naar aanleiding van verschillende signalen lanceerde Leefbaar Rotterdam begin dit jaar een Schimmelmeldpunt, om in kaart te brengen hoe groot het probleem is en waar in de gemeente de problemen het grootste zijn.

In ruim een maand tijd kwamen er meer dan 400 meldingen binnen, meer dan de gemeente Rotterdam zelf in een jaar tijd kreeg. De meldingen kwamen uit heel Rotterdam, waarbij duidelijk naar voren kwam dat verhuurders de problemen van huurders niet serieus nemen. Vaak kwamen schimmelproblemen voort uit achterstallig onderhoud in de woningen. Bij de binnengekomen meldingen kwamen de namen van de grote, bekende woningcorporaties opvallend vaak voorbij.

Op 4 april sprak de Rotterdamse gemeenteraad over schimmelproblemen in sociale huurwoningen, een punt dat door Leefbaar op de agenda was gezet. Alle partijen in de raad waren het eens dat er harde actie nodig is om de schimmelproblemen in huurwoningen aan te pakken. De partijen namen meerdere moties aan, waaronder unaniem een Leefbaar-motie voor een APK voor huurwoningen.

Woningcorporaties aan zet

De gemeenteraad heeft wethouder Zeegers (wonen) nu middelen gegeven om de woningcorporaties extra in de gaten te kunnen houden, het is duidelijk dat de corporaties nu aan zet zijn. Woonstad en Havensteder hebben hun verantwoordelijkheid genomen en zijn bezig om de schimmelproblemen aan te pakken. De corporaties hebben crisisteams opgezet en schakelen aannemers in.

“Het is heel gaaf om te zien wat er nu bij Havensteder en Woonstad gebeurt. Dat zij aan de slag gaan. Ik hoor het zelfs om me heen, via via, dat mensen zeggen: ‘Mijn man heeft een nieuwe baan, hij zit nu bij het schimmelteam.’ Nu is het zaak om te kijken of het écht helpt, wat er in de praktijk gebeurt. En ik ga een aantal andere corporaties nog eens flink aanpakken. Want bijvoorbeeld Hef Wonen, Woonbron, SOR zijn héél stil. Ja schrijf dat maar op hoor, ik hoor niks van ze!”, zo zegt Leefbaar-raadslid Vanessa Bruin tegen De Havenloods.

Lees meer bij De Havenloods.